Finland leder Freedom Online Coalition 2021

Finland har valts till ordförande 2021 för samarbetsorganet för frihet och mänskliga rättigheter på internet Freedom Online Coalition. Valet gjordes under organisationens konferens i Accra fredagen den 7 februari 2020.

 

I Freedom Online Coalition(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) ingår mer än 30 regeringar, som förbinder sig till att främja öppen och trygg användning av internet. Organisationen har ett expertnätverk som består av företrädare för internationella it-företag, människorättsorganisationer och forskare på området. 

I organisationens verksamhet ingår bland annat att försvara människorättsaktivister, främja jämlik tillgång till internet, frågor som rör ny teknik och cybersäkerhet och att motverka desinformation.

Under Finlands ordförandeskap ordas en stor internationell konferens i Finland hösten 2021.

Finland anslöt sig till koalitionen 2012 och är nu medlem av dess styrelse.

Ytterligare information: Rauno Merisaari, ambassadör för mänskliga rättigheter, tfn  +358 295 350 974, och Tarja Kangaskorte, enhetschef, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn +358 295 350 292

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.