Finland öppnar ambassad i Islamabad och generalkonsulat i Mumbai

Utrikesministeriet fortsätter att utvidga nätverket av beskickningar i utlandet. Republikens president stadfäste den 26 augusti ändringen av förordningen om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen. Till följd av detta ska Finland öppna en ambassad i Islamabad i Pakistan och ett generalkonsulat i Mumbai i Indien den 1 september 2022.

Tills vidare kommer Finlands ambassad i Islamabad att tillhandahålla tjänster bara till nödställda personer och sköta andra brådskande  konsulära tjänster (inte nödpass) tills ambassadens lokaler blir färdiga. Andra konsulära ärenden som inte är akuta sköts till dess av Finlands ambassad i Abu Dhabi.    

Finlands ambassad i Mumbai betjänar endast nödställda personer och sköter andra liknande konsulära ärenden. Finlands ambassad i New Delhi ger finländare som befinner sig i Indien både akut hjälp och andra konsulära tjänster.   

Finland hade en ambassad i Islamabad fram till år 2012 då den stängdes på grund av att antalet beskickningar skars ner. I Mumbai har Finland inte tidigare haft någon representation. 

Mer information: