Finlands statsledning deltar i högnivåveckan i FN:s generalförsamling 2020

Finlands statsledning deltar i högnivåveckan i FN:s generalförsamling 2020

Globala problem förutsätter globalt samarbete: 75-åriga Förenta Nationerna behövs nu mer än någonsin. På grund av coronapandemin ordnas högnivåveckan och uppmärksammandet av FN:s 75-årsjubileum i FN:s generalförsamling i år huvudsakligen virtuellt. Högnivåevenemangen som inleder generalförsamlingens 75:e session är fördelade över två veckor.

Bild från FN:s samlingsal, där generalförsamlingen ordnas delvis. Det sitter människor från olika länder i salen med stora mellanrum.
FN:s generalförsamling började den 15 september. På grund av coronaviruspandemin ordnas mötet huvudsakligen virtuellt. Bild: FN, Evan Schneider

I den här artikeln samlar vi programmet 21.9–2.10 och lägger upp direkta webbsändningar, inspelningar och nyheter.

Högnivåveckan inleds måndagen den 21 september med ett högnivåsammanträde i generalförsamlingen som hedrar FN:s 75-årsjubileum. Generaldebatten inleds tisdagen den 22 september. Vid öppningssessionen hörs anföranden av  FN:s generalsekreterare och bland annat Förenta staternas, Rysslands och Kinas statsledare. Vid generalförsamlingen håller  statsledare från över 170 länder sina anföranden med bedömningar av världsläget. Trots att mötet hålls virtuellt samlar det ihop ett rekordstort antal statsledare.

Finlands delegation leds av republikens president Sauli Niinistö, som håller Finlands inlägg i generaldebatten virtuellt onsdagen den 23 september. Utrikesminister Pekka Haavisto och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari håller också anföranden under veckan.

Många av de offentliga inläggen under högnivåveckan sänds direkt genom FN:s webb-tv. Du hittar de inspelade anförandena i denna artikel efter att de hållits.

Följ generalförsamlingen på Twitter: #UNGA75 och #UNGA. Hashtaggen för FN:s 75-årsjubileum är #UN75.

Generalförsamlingen är det FN-organ där alla medlemsstater har samma representation: ett land, en röst. Temat för generaldebatten är i år engagemanget i det multilaterala systemet och effektivt globalt samarbete mot coronapandemin. Läs mer på FN:s officiella webbplats om generalförsamlingen (på engelska).

I sin FN-politik satsar Finland i synnerhet på försvaret av den regelbaserade internationella ordningen och stärkandet av det multilaterala systemet, hållbar utveckling och klimatförändringen, konfliktförebyggande och fredsmedling samt främjandet av mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, demokrati, fred, frihet, tolerans och jämställdhet i all internationell verksamhet.

 

Den finländska delegationens anföranden under den 75:e generalförsamlingens öppningsvecka:

 • Torsdagen den 17 september Ministermötet om de minst utvecklade länderna, anförande av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari
 • Fredagen den 18 september Möte om de globala målen för hållbar utveckling (SDG Moment), anförande av president Sauli Niinistö
 • Måndagen den 21 september Högnivåmöte med anledning av FN:s 75-årsjubileum, inlägg av president Sauli Niinistö
 • Onsdagen den 23 september Generaldebatt, Finlands nationella anförande av president Sauli Niinistö
 •  Onsdagen den 23 september Annual meeting of the Informal Ministerial Network for the International Criminal Court, anförande av utrikesminister Pekka Haavisto
 • Fredagen den 25 september Alliance for Multilateralism -ministermöte, anförande av utrikesminister Pekka Haavisto                       
 • Måndagen den 28 september Tax Inspectors Without Borders (TIWB), anförande av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari
 • Måndagen den 28 september Leaders Event for Nature and People –möte, anförande av utrikesminister Pekka Haavisto 
 • Onsdagen den 30 september Summit on Biodiversity, anförande av utrikesminister Pekka Haavisto                      
 • Torsdagen den 1 oktober Möte med anledning av 25-årsjubileet för Pekingdeklarationen om kvinnors rättigheter, anförande av president Sauli Niinistö
 • Måndagen den 5 oktober  Protecting Human Rights During the COVID-19 Crisis and Beyond: Digital Pandemic Surveillance and the Right to Privacy, anförande av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari

 

 

Direktsändningar och videoinspelningar:

Torsdagen den 17 september: Ministermötet om de minst utvecklade länderna, anförande av minister Ville Skinnari

Fredagen den 18 september: Möte om de globala målen för hållbar utveckling (SDG Moment), anförande av president Sauli Niinistö

Måndagen den 21 september: Högnivåmöte med anledning av FN:s 75-årsjubileum, inlägg av president Sauli Niinistö

Onsdagen den 23 september: Förenta nationernas 75:e generalförsamling, Finlands nationella anförande av president Sauli Niinistö   

Måndagen den 28 setpember: Tax Inspectors Without Borders (TIWB) -möte, anförande av minister Ville Skinnari

Onsdagen den 30 september: FN-toppmöte om biodiversitetet, inlägg av minister Pekka Haavisto

Torsdagen den 1 oktober: Möte med anledning av 25-årsjubileet för Pekingdeklarationen om kvinnors rättigheter, anförande av president Sauli Niinistö

Måndagen den 5 oktober: Protecting Human Rights During the COVID-19 Crisis and Beyond: Digital Pandemic Surveillance and the Right to Privacy, anförande av minister Ville Skinnari (8min 35 sek)

Tal

17.9: Minister Skinnaris tal vid ministermötet om de minst utvecklade länderna (på engelska)

18.9: President Sauli Niinistös anförande vid SDG Moment -mötet

21.9: President Sauli Niinistös anförande vid Högnivåmötet med anledning av FN:s 75-årsjubileum

23.9: Finlands nationella anförande av president Sauli Niinistö vid Förenta nationernas 75:e generalförsamling

28.9: Minister Skinnaris tal vid Tax Inspectors Without Borders (TIWB) -mötet

30.9: Minister Haavistos inlägg vid FN-toppmötet om biodiversitetet 

1.11: President Sauli Niinistös anförande vid 25-årsjubileet av Pekingdeklarationen om kvinnors rättigheter

 

Pressmeddelanden och nyheter

17.9  Finlands statsledning deltar virtuellt i högnivåveckan och 75-årsjubileet i FN:s generalförsamling
1.10  Utrikesminister Haavisto på FN-toppmöte: Klimatet och naturens biologiska mångfald måste beaktas i all mänsklig verksamhet

 

Närmare information:

FN:s globala mål för hållbar utveckling