Finlands statsledning deltar virtuellt i högnivåveckan och 75-årsjubileet i FN:s generalförsamling

Finlands statsledning deltar virtuellt i högnivåveckan och 75-årsjubileet i FN:s generalförsamling

På grund av coronapandemin ordnas högnivåveckan och uppmärksammandet av FN:s 75-årsjubileum i FN:s generalförsamling i år huvudsakligen virtuellt. Republikens president Sauli Niinistö, utrikesminister Pekka Haavisto och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari deltar i evenemangen och håller anföranden i samband med öppnandet av Förenta nationernas generalförsamling.

Högnivåevenemangen som inleder generalförsamlingens 75:e session är fördelade över två veckor. Förutom generaldebatten ordnas även ett sammanträde som hedrar FN:s 75-årsjubileum måndagen den 21 september, ett möte om biologisk mångfald onsdagen den 30 september, en konferens för att fira Pekingdeklarationens 25-årsjubileum torsdagen den 1 oktober och ett evenemang kring kärnvapenförbud fredagen den 2 oktober. Innan dessa högnivåmöten ordnas ett evenemang om uppföljningen av de globala målen för hållbar utveckling fredagen den 18 september.

Temat för generaldebatten är i år engagemanget i det multilaterala systemet och effektivt globalt samarbete mot coronapandemin. Finlands delegation leds av republikens president Sauli Niinistö, som håller Finlands inlägg i generaldebatten virtuellt onsdagen den 23 september. President Niinistö håller också Finlands anförande under 75-årsjubileumsmötet, under konferensen om Pekingdeklarationen och evenemanget om de globala målen.

Minister Haavistos program under högnivåveckan fokuserar i främsta hand på stödet för det multilaterala samarbetet och tryggandet av den biologiska mångfalden.

”Det multilaterala samarbetet behövs nu mer än någonsin. I kampen mot coronapandemin är FN en viktig aktör. De mänskliga rättigheterna och jämställdheten står i centrum. Det är också viktigt att återhämtningen i samhällena sker i enlighet med principerna för hållbar utveckling”, framhåller minister Haavisto.

Minister Skinnaris program under högnivåveckan handlar främst om teknik, de minst utvecklade länderna och stödet till det multilaterala samarbetet. Minister Skinnari håller Finlands anförande vid ett ministermöte om de minst utvecklade länderna den 17 september.

”Vi behöver innovativa lösningar för att nå de globala målen, och generalsekreterarens arbete för att utveckla det digitala samarbetet är viktigt. Vi måste i synnerhet arbeta för kvinnors och flickors rättigheter för att den digitala klyftan ska minska”, säger minister Skinnari.

I sin FN-politik satsar Finland i synnerhet på försvaret av den regelbaserade internationella ordningen och stärkandet av det multilaterala systemet, hållbar utveckling och klimatförändringen, konfliktförebyggande och fredsmedling samt främjandet av mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, demokrati, fred, frihet, tolerans och jämställdhet i all internationell verksamhet.

 

Mer information om ministrarnas program: Anna Salovaara, enhetschef, enheten för FN och allmänna globala ärenden, tfn +358 295 350 018, Pasi Pöysäri, enhetschef, enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik, tfn +358 295 350 022, Anu Konttinen, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 50 574 8755, Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 574 1729