angle-left Finland ska ta en mer framträdande roll i att lösa den globala utbildningskrisen

Finland ska ta en mer framträdande roll i att lösa den globala utbildningskrisen

Finland bör göra utbildning till ett prioriterat område i utvecklingssamarbetet och utvecklingspolitiken, och märkbart öka finansieringen till området, anser en arbetsgrupp med företrädare för utvecklingssamarbetet och utbildningsområdet. Ministrarna Anne-Mari Virolainen och Sanni Grahn-Laasonen stöder denna tanke och tillsätter en brett sammansatt styrgrupp för att främja de åtgärder som arbetsgruppen rekommenderar och intensifiera samarbetet mellan finländska aktörer på området.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ottivat torstaina 7. helmikuuta vastaan esityksen Suomen panoksen kasvattamiseksi maailmanlaajuisen oppimisen kriisin ratkaisemisessa.

Kehitys- ja koulutusalan toimijoista koostunut työryhmä esittää, että Suomen tulee nostaa koulutussektori painopisteeksi kehitysyhteistyössä ja -politiikassa sekä lisätä kehitysyhteistyön rahoitusta ja resursseja merkittävästi. Tämän lisäksi tarvitaan muita kansallisia toimenpiteitä ja resursseja.

”Kannatan työryhmän esitystä siitä, että koulutus nostetaan yhdeksi Suomen kehitysyhteistyön kärjeksi. Meillä on siinä annettavaa, se on pohja kaikelle muulle kehitykselle, ja se on myös Suomelle maakuva-asia. Vastataan siihen kysyntään entistä paremmin, mitä meiltä joka tapauksessa jo odotetaan”, ministeri Virolainen toteaa.

Työryhmä korostaa myös tarvetta vahvistaa alan suomalaistoimijoiden välisiä synergioita entistä tiiviimmällä yhteistyöllä ja joustavammilla toimintatavoilla.

”Suomi on onnistunut yhdistämään koulutuksessa korkean tason ja tasa-arvon. Meillä on myös maailman parhaat, korkeasti koulutetut opettajat. Olemme koulutusosaamisen suurvalta. On tärkeää, että erityisosaamistamme esimerkiksi opettajankoulutuksessa hyödynnetään jatkossa entistä enemmän myös kehitysyhteistyössä. Vahvalla koulutusosaamisella pystymme rakentamaan mahdollisuuksia ja vakautta myös kehittyvissä maissa”, toteaa opetusministeri Grahn-Laasonen.

Ministerit muistuttavat, että Suomella on myös huomattavia mahdollisuuksia kasvattaa koulutusvientiä ja vahvistaa innovatiivisten ratkaisujen käyttöä oppimisen kriisin selättämisessä sekä YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n koulutustavoitteen (SDG 4) edistämisessä.

Ohjausryhmä vahvistamaan yhteistyötä

Ministerit kannustavat suomalaisia alan toimijoita tiiviiseen yhteistyöhön. Tätä edistääkseen ministerit asettavat laajapohjaisen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on vahvistaa yhteistyötä sekä toteuttaa ja seurata nyt annettuja toimenpide-ehdotuksia.

Ministerien mielestä on tärkeää, että Suomi on laajalla rintamalla yhdessä edistämässä suomalaisen koulutusalan osaamisen viemistä maailmalle.

Ulkoministeriö asetti lokakuussa 2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää, miten Suomi voisi tehostaa työtään globaalin oppimisen kriisin ratkaisemisessa. Työn pohjana oli elokuussa 2018 julkistettu selvitys. Työryhmän tehtäviksi asetettiin vision ja selkeiden tavoitteiden laatiminen yhteistyön tiivistämiseksi eri toimijoiden kesken.

Koulutus kehityspolitiikan kärkitavoitteeksi –vision julkistamistilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa http://www.mediaserver.fi/live/formin.

Lisätiedot: 
suurlähettiläs Tuula Yrjölä, työryhmän puheenjohtaja, ulkoministeriö, puh. 0295 350 367. Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi
Kansainvälisten asiain johtaja Jaana Palojärvi (OKM), puh. 0295 330 242.