Finlands humanitära bistånd ökar med 46 procent från i fjol – stöd till utbildning, skolmåltider, kvinnors och flickors rättigheter och förebyggande av kriser

Finlands humanitära bistånd ökar med 46 procent från i fjol – stöd till utbildning, skolmåltider, kvinnors och flickors rättigheter och förebyggande av kriser

År 2020 beviljar Finland humanitärt bistånd till ett historiskt stort belopp av totalt 115 miljoner euro. Humanitärt bistånd är ett av de mest konkreta sätten att svara mot kriser och katastrofer. På grund av konflikter, naturkatastrofer och coronaviruspandemin är över 200 miljoner människor i världen i behov av humanitärt bistånd.

I sitt humanitära bistånd betonar Finland utbildning, skolmåltider, kvinnors och flickors rättigheter, förbättrande av ställningen för personer med funktionsnedsättning och förebyggande av kriser – men i år också direkt stöd för hantering av coronakrisen.

”Regeringen har åtagit sig att höja nivån på det humanitära biståndet. I och med den betydande tilläggsfinansiering som beviljades i slutet av året höjs Finlands humanitära bistånd till samma nivå som före nedskärningarna i anslagen för utvecklingssamarbete, och till och med över den nivån. På så sätt bär Finland sitt ansvar också i dessa exceptionella tider”, konstaterar utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Också inom ramen för humanitärt bistånd tar Finland en starkare roll i fråga om utbildning. Finland börjar finansiera fonden Education Cannot Wait (6 miljoner euro). Fonden förvaltas av Unicef och syftar till att säkerställa barns rätt till utbildning också i krissituationer. Dessutom stöder Finland barns skolgång genom FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar UNRWA (2 miljoner euro). Organisationen erbjuder flyktingar bland annat grundläggande utbildning och hälso- och sjukvård.

I och med coronaviruspandemin har antalet människor som lider av akut undernäring ökat avsevärt. Med finansiering från Finland kan FN:s livsmedelsprogram WFP (World Food Programme) stödja skolmåltider i Sahelregionen och i många andra krisområden där skolmåltider är dagens enda måltid för många barn. Genom WFP bistår Finland även Jemen som står på gränsen till hungersnöd (sammanlagt 5 miljoner euro).

Finland vill stärka sitt stöd till utbildningssektorn i krissituationer. ”Vi vet av egen erfarenhet att skolmåltider bidrar med mycket mer än bara näring. Skolmåltider stärker barns hälsa, förbättrar inlärningsresultaten och främjar jämställdhet. I egenskap av WFP:s skolmatsändebud strävar jag därför efter att stärka det politiska och ekonomiska stödet till skolmåltider i utvecklingsländer och i humanitära kriser”, säger minister Skinnari.

Coronaviruspandemin har försvagat i synnerhet flickors och kvinnors ställning i humanitära kriser. Finland främjar kvinnors och flickors rättigheter bland annat genom att stödja FN:s befolkningsfond UNFPA:s humanitära arbete i Syrien och i andra krisområden i världen (3 miljoner euro). UNFPA erbjuder mödra- och barnrådgivningstjänster, förbättrar möjligheterna till trygg förlossning, förebygger könsrelaterat våld och erbjuder våldsoffer psykosocialt stöd.

Genom FN:s flyktingkommissariat UNHCR bidrar Finland med finansiering till förebyggande av könsrelaterat våld bland rohingya-flyktingar i Myanmar och Bangladesh (2 miljoner euro). I UNHCR:s arbete betonas också barnskydd, utbildning, nödinkvartering och skydd.

Det är mycket billigare att förebygga kriser än att hantera dem. Finland har redan länge understött förebyggandet av katastrofrisker genom FN. Med tilläggsfinansieringen hjälper Finland särskilt de allra fattigaste länderna att förbereda sig på såväl naturkatastrofer som andra krissituationer (1 miljon euro).

Med tilläggsfinansieringen i slutet av året stöder Finland också Unicefs humanitära arbete i Etiopien (2 miljoner euro). Dessutom styr Finland genom den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen stöd (sammanlagt 3 miljoner euro) till Etiopien, Somalia och Niger, där hälsa, vatten och sanitet samt skydd ligger i kärnan för arbetet. Finland beviljar tilläggsfinansiering även för UNHCR:s arbete i Venezuela (0,5 miljoner euro) och för FN:s centrala nödhjälpsfond CERF (5,4 miljoner euro). Nödhjälpsfonden gör det möjligt att snabbt reagera på plötsliga katastrofer och utdragna underfinansierade kriser runt om i världen.

Tidigare i höst beviljade Finland 3,1 miljoner euro till finländska civilsamhällesorganisationers projekt för att svara på humanitära behov orsakade av coronaviruspandemin i Jemen, Uganda, Kenya, Demokratiska republiken Kongo och Zimbabwe.

Ytterligare information:

Lauratuulia Lehtinen, chef för utrikesministeriets enhet för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn 046 921 2030

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.