Finland stöder tjänster för kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa i Somalia

Genom tilläggsstöd från Finland erbjuder FN:s befolkningsfond UNFPA mobila hälso- och sjukvårdstjänster, trygga förlossningar och familjeplanering för kvinnor som blivit tvungna att fly på grund av torkan och livsmedelskrisen i Somalia.

Det humanitära läget i Somalia har försämrats betydligt under det här året. Somalia lider av torka, och som en följd av torkan lider landet av en allvarlig livsmedelskris. Just nu behöver nästan hälften av landets befolkning, cirka 7,8 miljoner människor, humanitärt bistånd.

Totalt har över en miljon människor blivit tvungna att lämna sina hem. Merparten av dem är kvinnor och barn. Bland dem som flytt finns det enligt UNFPA:s uppskattningar cirka 200 000 gravida kvinnor.

Tilläggsstödet på 1,5 miljoner euro från Finland riktas särskilt till att hjälpa kvinnor och flickor som flytt från sina hem i ett stort geografiskt område i Somalia. UNFPA ordnar besök på mobila hälsokliniker i svårtillgängliga områden.

Genom stödet från Finland blir det möjligt att ordna trygga förlossningar och sköta komplikationer under en graviditet. UNFPA erbjuder också familjeplaneringstjänster som utgår från de mänskliga rättigheterna och hälsoinformation för kvinnor och flickor i fertil ålder. Genom stödet ordnas hälso- och sjukvårdstjänster för kvinnor och flickor som överlevt könsrelaterat våld. De erbjuds även servicehandledning och psykosocial första hjälp.

Torkan i Somalia har blivit värre under det här året eftersom flera regnperioder redan har uteblivit. Den svåra torkan och den humanitära krisen innebär en större risk för kvinnor och flickor att utsättas för könsrelaterat våld och gör det svårare att få tillgång till olika tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa.

Krisen leder till att kvinnor och flickor löper en större risk för oplanerade graviditeter och för aborter som utförs under farliga förhållanden. Även möjligheterna att få information om reproduktiv hälsa och olika hälso- och sjukvårdstjänster blir sämre. Krisen i samband med torkan utgör ett hot mot kvinnors och flickors liv eftersom vistelse i flyktingläger ökar risken för att kvinnor och flickor ska utsättas för könsrelaterat våld och sexuellt utnyttjande.

Finland har understött UNFPA:s landprogram för Somalia sedan 2017. Stödets totala belopp är 25 miljoner euro under finansieringsperioden 2021–2025.

Under 2022 riktar Finland i sin helhet 25 miljoner euro till humanitärt arbete i Afrikas horn.

Mer information

  • Jukka Pajarinen, enhetschef, enheten för Afrikas horn och östra Afrika, tfn +358 295 350848
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.