Finland ger humanitärt bistånd för hantering av utdragna kriser

Största delen av de hjälpbehövande lever mitt i kriser som pågått i flera år. Hela 325 miljoner människor i 69 länder är i behov av hjälp. Finland har beviljat 13,6 miljoner euro i humanitärt bistånd som främst går till människor i mest utsatt ställning.

Många av de krisområden som redan tidigare har haft det svårt behöver i år mer hjälp på grund av klimatförändringen, konsekvenserna av covid-19 och Rysslands invasion av Ukraina.

”Det humanitära biståndet är alltid behovsbaserat. Därför får vi inte heller glömma de kriser och människor som inte nödvändigtvis syns i rubrikerna varje dag”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Till exempel Afghanistan befinner sig nu i ett sämre humanitärt läge. Enligt FN lider närmare 19 miljoner människor, det vill säga hälften av landets befolkning, nu av akut matbrist. Finland beviljar stöd till livsmedelsprogrammet WFP för att avhjälpa situationen.

Även rohingya-flyktingarnas kris fortsätter. Finland bidrar också FN:s flyktingkommissariat UNHCR:s insats för att skydda rohingya-flyktingar, ordna nödinkvartering och dela ut materiel för katastrofhjälp i Bangladesh och Myanmar. UNHCR fokuserar på att hjälpa de mest utsatta grupperna, till exempel personer med funktionsnedsättning, och att minska risken för sexuellt våld.

Stöd beviljas också för Internationella rödakorskommittén ICRC:s projekt för sanering av vattenverk i Syrien. Detta förbättrar tillgången till rent vatten i sammanlagt åtta stora stadsområden.

Beslutet om bistånd omfattar också ett ytterligare stöd till FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar UNRWA. Det humanitära läget bland de närmare sex miljoner palestinska flyktingar är svårt. Ytterligare bistånd ges bland annat till organisationens insats i Libanon, där situationen för de palestinska flyktingarna är särskilt svår.

En del av det humanitära biståndet går därtill till FN:s centrala beredskapsfond CERF som ger FN-organen möjlighet att snabbt reagera på akuta kriser och hjälpa till i kriser som annars är underfinansierade. 

Dessa beslut om finansiering höjer Finlands humanitära bistånd 2022 till cirka 120 miljoner euro.

Mer information

  • Lauratuulia Lehtinen, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, utrikesministeriet, tfn +358 46 921 2030
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.