Finland ger humanitärt bistånd till dem som går hungriga

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har förvärrat den globala hungern och ökat behovet av humanitärt bistånd världen över. Finlands humanitära bistånd fokuserar på akut livräddande mathjälp år 2023.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina och andra konflikter har försämrat ytterligare den globala livsmedelstryggheten som redan var dålig på grund av covid-19-pandemin. Före pandemin stod 135 miljoner människor inför akut hunger. Pandemin och Rysslands anfallskrig höjde antalet till 345 miljoner.  Över 800 miljoner människor lider av kronisk hunger. Läget är värst i Afghanistan, Etiopien, Sydsudan, Somalia och Jemen.
 
”Livräddande mathjälp är det som människor behöver mest i kristider, oberoende av om det är konflikter, naturkatastrofer eller torka som driver människor på flykt. Därför satsar Finland i år på livsmedelstryggheten”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.
 
Trots att världsmarknadspriset på mat har sjunkit till samma nivå som före kriget, höjer inflationen fortfarande matpriserna och försämrar människors möjligheter att köpa mat. I de flesta afrikanska länderna är inflationen över 20–40 procent. Man befarar att den akuta hungersnöden kommer att öka samtidigt som inflationen stiger och klimatförändringarna ger katastrofala följder.

Finlands viktigaste partner i arbetet med livsmedelstrygghet är Världslivsmedelsprogrammet WFP som Finland i år har understött med sammanlagt 20,9 miljoner euro. WFP fullgör bland annat spannmålsinitiativet för Svarta havet som hjälper de länder i Afrika som lider av spannmålsbrist och ger Ukraina inkomster. Detta stabiliserar också matpriserna på global nivå. 

Att globalt bidra till att utveckla skolmatsystemen, där Finland har en ledande roll, är en viktig del av livsmedelstryggheten. I år uppgår Finlands stöd till WFP:s skolmatarbete till två miljoner euro. Finland är också tillsammans med Frankrike ordförande i den internationella koalitionen för skolmat som hjälper att utveckla skolmatsystemen världen över.

”Att stödja utvecklingen av skolmatsystemen är ett viktigt sätt att förbättra livsmedelstryggheten och minska undernäringen i utvecklingsländerna. För många barn är skolmåltiden dagens enda ordentliga mål mat”, säger minister Skinnari.
 
Konkreta exempel från koalitionens medlemsländer visar hur utvecklingen av skolmatsystemen också kan inverka på företagsverksamheten och förbättra tillväxten i hela gemenskapen. I framtiden behövs det allt fler liknande övergripande lösningar.

Också finländska frivilligorganisationer gör ett värdefullt humanitärt arbete för att förbättra livsmedelstryggheten till exempel på Afrikas horn, Demokratiska republiken Kongo, Moçambique och Jemen.

Finland har i början av 2023 beviljat sammanlagt 103,4 miljoner euro i humanitärt bistånd. Merparten av stödet har gått till Ukraina. Regionala prioriteringar i helheten är också livsmedelstryggheten i Afrika och skyddet av fördrivna personer och flyktingar i Afrika och Mellanöstern.

Drygt en tredjedel av det totala lämnade stödet är så kallat allmänt stöd till internationella humanitära organisationer för att de kan reagera på kriser så snabbt som möjligt. Till exempel FN:s flyktingkommissariat UNHCR kan med hjälp av Finlands stöd till Afrikas horn och området kring de afrikanska stora sjöarna reagera på konsekvenserna av krisen i både Sudan och grannländerna.  Vikten av det allmänna stödet sågs också i samband med jordbävningarna i Turkiet och Syrien.

Finlands största partner inom humanitärt bistånd är FN:s flyktingkommissariat UNHCR, Världslivsmedelsprogrammet WFP och Rödakorsrörelsen.

Ytterligare information

  • Lauratuulia Lehtinen, enhetschef, enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, utrikesministeriet, tfn +358 46 921 2030
  • Emmi Mäkelä, minister Skinnaris specialmedarbetare, tfn +358 50 473 6694