Finland skickar nödhjälp till jordbävningsområdet i Turkiet och Syrien

Finland ska via Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen skicka humanitärt bistånd på en miljon euro till Turkiet och Syrien. Med biståndet ska ordnas fram bland annat mat, skydd och medicinskt stöd och traumastöd till människor som förlorat sina hem.

Räddningsinsatserna efter den förödande jordbävningen i södra Turkiet den 6 februari har kommit i gång snabbt. Över 5 000 människor miste livet och över 20 000 människor skadades i jordbävningarna i Turkiet och Syrien. 

”Det mänskliga lidandet är enormt, och rädslan för efterskalv ökar nöden ytterligare. Finland vill agera snabbt för att hjälpa de lidande människorna. Rödakors- och rödahalvmånefederationens aktörer är redan på plats för att hjälpa människor, och de ordnar fram bland annat mat och nödinkvartering. Finland stöder deras arbete”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Finlands bistånd förs fram av Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen IFRC som har gjort en appell om nödhjälp på 70,6 miljoner euro för att hjälpa de nödställda människorna i Turkiet och Syrien. Med det stöd som IFRC samlar in erbjuder IFRC bland annat mat, skydd, medicinskt stöd och traumastöd till dem som förlorat sitt hem. Rödakors- och rödahalvmånefederationens aktörer är redan på plats för att hjälpa människor, och Finland stöder deras arbete.

Utrikesministeriet stöder också årligen Finlands Röda Kors så att organisationen har beredskap att snabbt reagera på begäran som gäller katastrofområden. 

Jordbävningarna inträffade i ett område som är politiskt splittrat och kontrolleras av flera aktörer. I nordvästra Syrien finns dessutom 4,1 miljoner människor som sedan tidigare är i behov av humanitär hjälp. Dåliga kommunikationsförbindelser och usla landsvägar samt bristen på kapacitet i elnäten gör det svårare att följa upp läget och få fram hjälpen.

På Turkiets begäran ska Finland via EU:s räddningstjänst skicka experter till katastrofområdet för att bistå i räddningsarbetet och biståndsuppdragen(Länk till en annan webbplats.) (text på finska).

Ytterligare information: 

  • Lauratuulia Lehtinen, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, utrikesministeriet, tfn +358 46 921 2030
  • Emmi Mäkelä, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, utrikesministeriet, tfn +358 50 473 6694
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.