Sidoackreditering till Mauritius och representanter i internationella organisationer

Sidoackreditering till Mauritius och representanter i internationella organisationer

Fredagen den 21 maj befullmäktigade republikens president en sidoackreditering och fyra representanter i internationella organisationer.

Republikens president befullmäktigade chefen för ambassaden i Pretoria, Anne Lammila, att representera Finland i Botswana.

Därtill befullmäktigade presidenten Finlands representanter i internationella organisationer:

  • Utrikesrådet Leena Pylvänäinen, från den 1 september chef för ambassaden i Abuja, representerar Finland i Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (ECOWAS).
  • Utrikesrådet Pekka Kosonen, från den 1 september 2021 chef för ambassaden i Kairo, representerar Finland i Arabförbundet.
  • Ambassadör Jukka Siukosaari, från den 1 september 2021 chef för Finlands ambassad i London, representerar Finland i Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).
  • Utrikesrådet Pirkka Tapiola, chef för ambassaden i Nairobi från den 1 september 2021, representerar Finland i Förenta nationernas miljöprogram (UNEP) och i FN:s boende- och bosättningsorgan (UN-HABITAT).

Ytterligare information:

Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 029 535 0038