Sidoackreditering till Lesotho och representant i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation

Sidoackreditering till Lesotho och representant i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation

Torsdagen den 7 maj befullmäktigade republikens president en sidoackreditering och en representant för Finland i FAO.

Republikens president befullmäktigade ambassadör Anne Lammila att representera Finland i Lesotho. Därtill befullmäktigade republikens president ambassadrådet Tanja Grén att vara Finlands representant i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) från den 1 augusti 2021.

Ytterligare information: Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 029 535 0038