Nordiska samarbetsministrar höll ståtligt sommarmöte i Koli

De nordiska samarbetsministrarna sammanträdde i Koli Finlands nya minister för nordiskt samarbete Jan Vapaavuori var värd för sitt första samarbetsministermöte i Koli den 13 juni, endast ett par dagar efter att han utnämnts till posten. Mötet bland de vackra skogklädda höjderna i Koli behandlade globaliseringen och samarbetet med de arktiska områdena och nordvästra Ryssland.

I mötet deltog förutom Vapaavuori Christina Husmark Pehrsson från Sverige, Heidi Grande Röys från Norge och Ossur Skarphédinsson från Island. Danmark representerades av ministerns ställföreträdare Karsten Ankjer Jensen, Åland av Lasse Wiklöf, Färöarna av Jógvana Lakjuni och Grönland av Aleqa Hammond.

På agendan stod bland annat de nordiska ländernas gemensamma insatser för att möta globaliseringens utmaningar. Det nordiska statsministermötet i Punkaharju den 18-19 juni förväntas ge samarbetsministrarna nya uppgifter i det konkreta globaliseringsarbetet.

Vilken roll spelar de arktiska områdena i den nordliga dimensionen?

Samarbetsministrarna gjorde i Koli även en bedömning av Nordiska ministerrådets verksamhet i de arktiska områdena och behandlade Nordiska ministerrådets samarbete när det gäller nordvästra Ryssland. På basis av evalueringen av de arktiska områdena antogs 14 rekommendationer. Diskussionerna fokuserade på klimatförändringen och de arktiska områdenas roll i den nordliga dimensionens politik. Förberedelser pågår inför en betydande konferens för det så kallade arktiska fönstret i den nordliga dimensionen år 2008.

När det gäller Rysslandssamarbetet betonade samarbetsministrarna vikten av en hållbar lösning för att trygga den juridiska ställningen för Nordiska ministerrådets kontor i S:t Petersburg och Kaliningrad. Den nordliga dimensionens politik utgör en god ram för Nordiska ministerrådets Rysslandssamarbete, och bland annat kontoret i S:t Petersburg har åtaganden inom den nordliga dimensionens social- och hälsovårdspartnerskap.

Fortsatt stöd för exiluniversitetet i Vilnius

Nordiska ministerrådet har tillsammans med Europeiska unionen visat sitt mycket tydliga stöd för det vitryska exiluniversitetet i Vilnius i Litauen, European Humanities University EHU. I Koli enades ministrarna om åtgärder för att stöda universitetet och garantera en fortsatt finansiering. Nordiska ministerrådet och EU finansierar sammanlagt elva utbildningsprogram vid EHU genom två projekt. Projektens sammanlagda värde är 7,79 miljoner euro. Mer än en miljon euro är nordisk finansiering. Projekten omfattar 550 studerande.

I Koli diskuterade ministrarna även en stärkning av de självstyrande områdenas ställning i det nordiska samarbetet och mottog en lägesrapport av arbetsgruppen som utrett ärendet. De självstyrande områdenas ställning skall stärkas inom ramen för Helsingforsavtalet. De självstyrande områdena kunde till exempel öka sin medverkan i verksamheten inom vissa nordiska institutioner.

På agendan även fonder och budgetreformer

Mötet godkände Nordiska utvecklingsfonden NDF:s resultaträkning och balansräkning och beviljade fondens verkställande direktör och styrelse ansvarsfrihet. På agendan stod även verkställandet av beslutet från 2005 att gradvis köra ner Nordiska utvecklingsfonden NDF samt återbetalning av lån och andra frågor efter avvecklingen av fonden.

Samarbetsministrarna behandlade dessutom ett avtal om Nordiska projektexportfonden Nopef för 2008-2010. I enlighet med det nya avtalet håller de tidigare partnerländerna Polen och Baltikum på att utebli. Den årliga finansieringssumman som handhas via Nopef uppgår dock fortfarande till 2,7 miljoner euro. Prioriterade områden är nordvästra Ryssland, Vitryssland och Ukraina samt projekt i länder med särskilt intresse för näringslivet i de nordiska länderna. Nopef beviljar räntefria lån till små och medelstora företag för etableringsplaner och preliminära utredningar inom ramen för EU:s bestämmelser om statligt stöd.

Generalsekreterarens budgetförslag för 2008 följer samarbetsministrarnas anvisningar från februari och slutar vid samma nivå som i fjol, det vill säga vid cirka 112 miljoner euro. Budgeten väntar nu på nationella utlåtanden, varefter den förväntas antas vid Nordiska rådets 59:e session i Oslo vid månadsskiftet oktober-november.

Nordiska rådet har under året blivit informerat om budgetreformerna inom Nordiska ministerrådet. Budgetens utformning gör det lättare att förstå den tidigare rätt svårtydda budgeten.

Samarbetskommitté förberedde mötet

Samarbetsministermötet förbereddes i en samarbetskommitté i Koli den 12 juni under ledning av utrikesrådet Harri Mäki-Reinikka.

Deltagarna i mötet i Koli besökte även Tulikivi Oy och Suomen kivikeskus, som är en mötesplats för vetenskap, konst och modern stenindustri. Ministrarna fick även beundra utsikten från Ukko-Koli och Akka-Koli och avnjuta en middag i en traditionell kåta.

Nordiska samarbetsministrarna till Koli

De nordiska statsministrarna sammanträder i Punkaharju(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)