Nordiska rådet sammanträder i Köpenhamn

Nordiska rådet håller sin årliga session i Köpenhamn den 1–3 november. De nordiska parlamentarikerna ska under tre dagar diskutera aktuella politiska frågor. I sessionen deltar årligen också statsministrarna och andra ministrar från alla nordiska länder och från de självstyrande områdena.

Nordiska rådets session i Reykjavik 2010. Foto: Sekretariatet för nordiskt samarbete/UM.

Den första dagen anordnas ett toppmöte för de nordiska statsministrarna och Nordiska rådets ledamöter med temat de öppna nordiska samhällena. Temat har valts med anledning av terrorattackerna i Norge den 22 juli.

Grön tillväxt och öppenhet på statsministrarnas agenda

Omröstning i Ungdomens Nordiska råd. Ungdomens Nordiska råds session hålls 28–30.10. Temat för sessionen är Östersjön och de mänskliga rättigheterna. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org.

Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet i år. Statsminister Jyrki Katainen har inbjudit sina nordiska kolleger till ett globaliseringsforum i Köpenhamn den 31 oktober. Grön tillväxt och finansieringen av den står på agendan för årets forum. Som avslutning på dagen håller de baltiska och de nordiska statsministrarna ett gemensamt möte där de behandlar den ekonomiska krisen i Europa, internationella politiska kriser och hur samarbetet mellan de nordiska och de baltiska länderna framskridit utifrån förslagen i den så kallade Birkavs-Gade rapporten.

Följande dag samlas de nordiska statsministrarna ännu till ett möte, där de behandlar bland annat det fortsatta globaliseringsarbetet, det arktiska samarbetet, Östersjösamarbetet och det öppna Norden. Statsministrarna träffar också representanter för de självstyrande områdena och Nordiska rådets presidium.

Samarbetsministrarna tentas vid en frågetimme

De nordiska samarbetsministrarna anländer till Köpenhamn den 1 november under Alexander Stubbs ledning. Efter öppningsdagens plenum träffar ministrarna Nordiska rådets presidium och håller sitt tredje möte för året. På dagordningen står det slutliga godkännandet av budgeten för 2012 och en diskussion om samarbetets politiska prioriteringar. 

Erkki Tuomioja. Erkki Tuomioja deltar i det nordiska utrikesministermötet i Köpenhamn. Tuomioja var president för Nordiska rådet 2008. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org.

Också unga politiker får sin röst hörd när Ungdomens Nordiska råd diskuterar med samarbetsminister Stubb den 2 november. Samarbetsministrarnas arbetsdag fortsätter i Nordiska rådets session där de presenterar en redogörelse och Nordiska ministerrådets budget för 2012. På eftermiddagen tentas ministrarna vid en frågetimme, där de nordiska parlamentarikerna kan ställa frågor till vilket lands minister som helst.

Aktuella internationella frågor och nordiskt samarbete på utrikesministrarnas agenda

Enligt tradition träffas de nordiska utrikesministrarna i samband med sessionen. Utrikesminister Erkki Tuomioja och de nordiska kollegerna diskuterar vid sitt möte den s.k. Stoltenbergrapporten, som är en oberoende utredning om de nordiska ländernas samarbetsmöjligheter inom utrikes- och säkerhetspolitiken med ett perspektiv på 10–15 år, som Norges förre försvars- och utrikesminister Thorvald Stoltenberg utarbetat. På agendan står dessutom CERT-samarbetet, som syftar till att förebygga och bekämpa kränkningar av och hot mot informationssäkerheten. Dessutom står det administrativa samarbetet och aktuella politiska frågor, såsom läget i Nordafrika, Palestina och Afghanistan samt det internationella vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty på agendan.

Till Danmark reser också finansminister Jutta Urpilainen, undervisningsminister Jukka Gustafsson, kultur-, idrotts- och jämställdhetsminister Paavo Arhinmäki, social- och hälsovårdsminister Paula Risikko, miljöminister Ville Niinistö samt justitieminister Anna-Maja Henriksson.

De bästa belönas

Islänningen Gyrðir Elíasson Gyrðir Elíasson från Island tilldelas Nordiska rådets litteraturpris. Foto: Einar Falur Ingólfsson.

I samband med sessionen utdelas Nordiska rådets årliga priser. Gyrðir Elíasson från Island får ta emot litteraturpriset, hotellkedjan Scandic natur- och miljöpriset, den svenska filmen Svinalängorna filmpriset och saxofonisten och komponisten Mats Gustafsson från Sverige musikpriset. Prisutdelningen sker onsdagen den 2 november i Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Alla priser är på 350 000 danska kronor dvs. cirka 47 000 euro.

Som avslutning på sessionen väljs den 3 november president och vice president för Nordiska rådet för 2012. Enligt alterneringsprincipen står Finland i tur för ordförandeskapet.

Läs mer

Nordiska rådets session 2011: www.norden.org(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Samarbetet mellan de nordiska och de baltiska länderna samt Birkavs-Gade rapporten: http://formin.finland.fi (Öppnar nytt fönster)

Stoltenbergrapporten: http://formin.finland.fi (Öppnar nytt fönster)

Finlands delegation i Nordiska rådet: www.riksdagen.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Nordiska rådets priser: www.norden.org(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

nordiskt samarbete