De nordiska länderna skapar visioner om en gemensam framtid

De senaste åren har det talats mer än i mannaminne om det nordiska samarbetet, såväl inom regeringarna som inom parlamenten. I Finland stöds det nordiska samarbetet av en överväldigande del av befolkningen. Ministrarna har nu svarat på denna viljeyttring genom att med tre deklarationer skapa visioner om en gemensam framtid.

Foto: Islands utrikesministerium
De nordiska utrikes- och försvarsministrarna bekantar sig med luftövervakningsövningen Iceland Air Meet 2014 i Keflavik på Island i februari.
De nordiska utrikes- och försvarsministrarna bekantar sig med luftövervakningsövningen Iceland Air Meet 2014 i Keflavik på Island i februari.

 Först hann försvarsministrarna, som godkände en försvarspolitisk vision i december i Helsingfors. Den stärker den politiska och militära dialogen mellan de nordiska länderna.  Ministrarna anser att ett fördjupat och stärkt försvarssamarbete skapar möjligheter för länderna att mer effektivt utveckla, upprätthålla och utnyttja resurser. Visionen som sträcker sig till 2020 hänvisar till samarbete gällande bland annat havs- och luftövervakning, övningsverksamhet samt snabbinsatsberedskap inom ramen för EU och Nato.

De nordiska samarbetsministrarna godkände den 6 februari en deklaration där man anser att ett stärkt och mer fokuserat samarbete är värdefullt i en tid då globaliseringen, utnyttjandet av naturresurser och den ekonomiska krisen utmanar de nordiska ländernas välfärdssamhällen. Under kommande år är målet ett gränslöst, innovativt, synligt och utåtriktat Norden.

Att samarbetet kontinuerligt ska förnyas uppställs också som mål. Samarbetet bör inriktas på medborgarnas behov och på lösning av konkreta problem. Det bör uppnå synliga och betydande resultat. Med tillkännagivandet av en vision vill man staka ut en gemensam riktning för det nordiska samarbetet som måste vara brett.

Utrikesministrarna gav för sin del ett gemensamt offentligt uttalande i Reykjavik den 12 februari, i vilket de nordiska länderna förbinder sig att stärka det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet, bland annat gällande krishantering, internationella organisationers verksamhet, klimatförändringen, hållbar utveckling, arktiska frågor och cybersäkerhet.

Det offentliga uttalandet, som också är en långsiktig vision av det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet, utgår från nordiska värderingar och det breda säkerhetsbegreppet. Det beaktar ingående olika globala risker och behovet av att koordinera olika politiska områden.

De nordiska ländernas utvecklingsministrar diskuterar i mars samarbetsmöjligheterna i Helsingfors.

nordiskt samarbete