Statsminister Rinne och andra ministrar till nordiska möten i Stockholm

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 556/2019
24.10.2019

Statsminister Rinne och andra ministrar till nordiska möten i Stockholm

Statsminister Antti Rinne deltar i Nordiska rådets 71:a session i Stockholm den 29 och den 30 oktober. På sessionens öppningsdag på tisdagen ordnas ett toppmöte där de nordiska statsministrarna och riksdagsledamöterna diskuterar den samhälleliga omvälvningen och de utmaningar det demokratiska systemet står inför när det gäller klimatförändringar. Andra centrala teman för Nordiska rådets session är säkerhet och ungas deltagande.

Till Finlands delegation hör utöver statsminister Rinne också utrikesminister Pekka Haavisto, ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari samt forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

Onsdagen den 30 oktober har de nordiska statsministrarna ett möte med regeringsledarna från Färöarna, Grönland och Åland. Huvudtemat för mötet är det nordiska klimatarbetet. Målet enligt visionen för det nordiska samarbetet, som godkändes i augusti, är att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region 2030. Statsministrarna träffar också nordiska ungdomsrepresentanter.

Minister Haavisto deltar i de nordiska utrikesministrarnas möte på onsdagen. Utrikesministrarna kommer att diskutera det nordiska samarbetet i utrikes- och säkerhetsfrågor, de transatlantiska relationerna och klimatförändringar. Dessutom deltar utrikesministrarna i en diskussion om den nordiska utrikes- och säkerhetspolitiken som förs vid ett plenarsammanträde under Nordiska rådets session. På utrikesministrarnas agenda står också en paneldiskussion om Arktisfrågor på Nordiska museet. 

På onsdagen överlämnar minister Blomqvist Nordiska ministerrådets redogörelse för ungdomsfrågor till Nordiska rådet. Han deltar också i ett möte mellan de nordiska samarbetsministrarna och i ett möte med Nordiska rådets presidium, där bland annat ministerrådets budget, gränshinder och lagstiftningssamarbete diskuteras. Torsdagen den 31 oktober deltar minister Blomqvist i en MeToo-paneldiskussion.

Minister Skinnari deltar i de nordiska utvecklingsministrarnas möte. Vid mötet diskuteras bland annat innovationer inom hållbar utveckling och befolkningsfrågor. Minister Skinnari har dessutom enskilda möten med Danmarks minister för utvecklingssamarbete Rasmus Prehn och med generaldirektören för den svenska Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Sida Carin Jämtin.

Minister Mikkonen deltar i de nordiska miljöministrarnas möte och minister Kosonen i de nordiska kulturministrarnas möte.
Nordiska rådets litteratur-, barn- och ungdomslitteratur-, musik-, film- och miljöpris delas ut på tisdag kväll i en prisgala på Konserthuset Stockholm. 

Nordiska rådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsforum. Rådet har sammanlagt 87 medlemmar från Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island samt från Åland, Färöarna och Grönland.

Mer information om Nordiska rådets 71:a session(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

#nrsession 

Ytterligare information: 
- statsministern: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 160 306, Dimitri Qvintus, specialmedarbetare (pressrelationer), tfn 050 574 0956, och Päivi Paasikoski, statsrådets biträdande kommunikationsdirektör, tfn 040 547 6279, statsrådets kansli
- utrikesministern: Joel Linnainmäki, specialmedarbetare, tfn 0295 350 466, och Christina Lehtinen, ambassadråd, tfn 0295 351 787, utrikesministeriet
- ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet: Silja Borgarsdóttir Sandelin, specialmedarbetare, tfn 0295 150 116, justitieministeriet, och Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn 0295 351 781, utrikesministeriet
- utvecklings- och utrikeshandelsministern: Tiina Vainio, specialmedarbetare (pressrelationer), tfn 050 524 6559, Kirsi Airio, specialmedarbetare, tfn 050 574 1729, och Anu Pulkkinen, ambassadråd, tfn 0295 350 097, utrikesministeriet
- miljö- och klimatministern: Antti Heikkinen, specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, och Kaarina Saramäki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 362, miljöministeriet
- forsknings- och kulturministern: Satu Mäki-Lassila, specialmedarbetare, tfn 0295 330 103, och Sini Keinonen, kulturråd, tfn 0400 243 939, undervisnings- och kulturministeriet