Ungdomar utmanade Norden

Ni har vilda, fräscha och originella idéer, konstaterade minister Stubb inför den arbetsgrupp av ungdomar som han tillsatt för att fundera på det nordiska samarbetets framtid. I rapporten som arbetsgruppen överräckte åt ministern dryftades bland annat hur det nordiska syns i unga människors vardag.

I våras utnämnde utrikesministeriet en arbetsgrupp bestående av ungdomar som skulle ge sina synpunkter på de nordiska ländernas framtid, och måndagen den 22 oktober överräckte gruppen ett ställningstagande med tio punkter, Ungdomen utmanar Norden, åt nordiska samarbetsministern Alexander Stubb.

Arbetsgruppen bestod av ungdomar med olika bakgrund och från olika delar av Finland. Foto: Eero KuosmanenArbetsgruppen bestod av ungdomar med olika bakgrund och från olika delar av Finland. Foto: Eero Kuosmanen

När Stubb gav gruppen uppdraget efterlyste han fördomsfria grepp och nya infallsvinklar till det nordiska samarbetets innehåll och strukturer. Arbetsgruppen skulle ta reda på hur det nordiska syns i unga människors vardag idag, och hur den nordiska kulturen påverkar de ungas identitet i en globaliserad värld.

Gruppens ordförande Maria Ohisalo tackade minister Stubb för förtroendet, och för att gruppen fick fria händer när man satte igång. Friheten innebar dock ytterligare utmaningar, konstaterade Ohisalo. Hon hoppas att ställningstagandet ska leda till genklang på ministernivå och att motsvarande arbetsgrupper inrättas i de andra nordiska länderna, kanske också samnordiska arbetsgrupper.

Tillsammans med vice ordförande, Jose Forslund, presenterade Ohisalo de centrala punkterna i ställningstagandet. Ungdomsgruppen kräver ett öppnare och jämlikare Norden, och dessutom att Norden ska vara en stark profil i världspolitiskt beslutsfattande.

Även om avsikten med ställningstagandet är att förnya gamla invanda samarbetsformer, bygger målsättningarna på bekant nordisk värdegrund, förklarade Maria Ohisalo och Jose Forslund. Foto: Eero KuosmanenÄven om avsikten med ställningstagandet är att förnya gamla invanda samarbetsformer, bygger målsättningarna på bekant nordisk värdegrund, förklarade Maria Ohisalo och Jose Forslund. Foto: Eero Kuosmanen

Även om ställningstagandet är avsett att förnya invanda samarbetsformer, utgår dess målsättningar från nordiska värden, med andra ord värnar man starkt om jämställdheten, demokratin och miljön. Ohisalo tackade också Baltic Sea Action Group för samarbetet och önskade att tankeutbytet skulle fortsätta.

Minister Stubb berömde arbetsgruppens medlemmar som smidigt uppnådde resultat trots olika bakgrunder. Han betonade de sociala mediernas betydelse för spridningen av ställningstagandet och kortfilmen som gjordes i samband med rapporten, traditionella påverkanskanaler inte att förglömma.

Bo Lindroos, som är chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, hoppas också att rapporten ska få mycket uppmärksamhet, särskilt i de sociala medierna så att ungdomarnas stämma bättre ska göra sig hörd inom det nordiska samarbetet.

Vid presskonferensen premiärvisades en kortfilm som utgör en introduktion till ungdomarnas utmaning till Norden. I den gestaltas det nordiska samarbetets betydelse för ungdomar idag. Regissören är BAFTA-belönade (British Academy of Film and Television Arts) Jojo Erholtz. Enligt Stubb lyckades Erholtz med filmen sammanfatta vad Stubb var ute efter: filmen ger en värdig inramning åt de vilda, fräscha och originella idéerna för det nordiska samarbetets framtid.

Ämnet är synnerligen aktuellt eftersom vi i år firar Helsingforsavtalets 50-årsjubileum och Nordiska rådets 60-årsjubileum. Dessa utgör ramarna för det nordiska samarbetet. Jubileumsåret kulminerar i och med riksdagens jubileumssession i slutet av oktober, Nordiska rådets prisutdelning och statsrådets mottagning i Finlandiahuset. Det färska ställningstagandet kommer att presenteras ytterligare under jubileumssessionsveckan.

 

nordiskt samarbete