Utnämningar vid utrikesministeriet

Vid statsrådets allmänna sammanträde förordnades flera personer till nya uppdrag vid utrikesministeriet.

Vid sitt sammanträde den 11 augusti förordnade statsrådet följande personer till nya uppdrag.

Biträdande avdelningschef, Europaavdelningen

Statsrådet har utnämnt ambassadrådet Sari Lehtiranta till tjänsten som utrikesråd från och med den 20 augusti 2022 och förordnat henne till biträdande avdelningschef för utrikesministeriets Europaavdelning för perioden 20.8.2022–31.8.2026.

Sari Lehtiranta
Sari Lehtiranta

För närvarande är Lehtiranta ställföreträdande ständig representant vid Finlands ständiga representation i Genève. Hon har tidigare bland annat arbetat som enhetschef vid utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning.

Lehtiranta tjänstgjorde vid Finlands ständiga representation vid EU som Antici-tjänsteman 2011–2014 och som Mertens-tjänsteman 1997—2001. Hon var Finlands företrädare i OECD:s biståndskommitté DAC i Paris 2007-2011.

Lehtiranta trädde i utrikesministeriets tjänst 1996. Hon har en politices magisterexamen.

 

 

Biträdande avdelningschef, avdelningen för Amerika och Asien

Statsrådet har utnämnt ambassadrådet Juha Niemi till tjänsten som utrikesråd från och med den 1 september och förordnat honom till biträdande avdelningschef för utrikesministeriets avdelning för Amerika och Asien för perioden 1.9.2022–31.8.2026.

Juha Niemi

Niemi är för närvarande diplomatisk rådgivare och chef för utvecklings- och utrikeshandelsministerns kabinett.

Niemi har tidigare varit ställföreträdande beskickningschef vid ambassaden i Tokyo och ställföreträdande ständig representant vid Världshandelsorganisationen (WTO), vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) och vid FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) i Genève.  

Niemi började arbeta vid utrikesministeriet 2001. Han har en politices magisterexamen.

Avdelningschef, avdelningen för internationell handel

Statsrådet förordnade utrikesrådet Tuomas Tapio till avdelningschef för utrikesministeriets avdelning för internationell handel för perioden 1.9.2022–31.8.2026.

Tuomas Tapio

Tapio är för närvarande OECD-ambassadör i Paris. Han har tidigare bland annat lett planerings- och forskningsenheten och enheten för västra Europa vid utrikesministeriet och enheten för externa ekonomiska relationer vid statsrådets kansli. Inom utrikesrepresentationen har Tapio tjänstgjort i  Washington och Paris.

Tapio, som är filosofie doktor i internationell politik (Ph.D., Graduate Institute, Geneve), trädde i utrikesministeriets tjänst 1997.  

 

Ytterligare information:

  • Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn, 029 535 00 38
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.