Fest i Smolna: ett kvartssekel av diplomatiska förbindelser med staterna i Östeuropa och Centralasien

Fest i Smolna: ett kvartssekel av diplomatiska förbindelser med staterna i Östeuropa och Centralasien

I statsrådets festvåning Smolna i Helsingfors ordnades en mottagning för att fira Finlands 25-åriga diplomatiska förbindelser med staterna i Östeuropa och Centralasien.

Soini_emb
Foto: Marko Huttunen

Efter Sovjetunionens sönderfall bestämde Finland att så snart som möjligt erkänna Armeniens, Azerbajdzjans, Georgiens, Kazakstans, Kirgizistans, Moldaviens, Tadzjikistans, Turkmenistans, Ukrainas, Uzbekistans och Vitrysslands självständighet och upprätta diplomatiska förbindelser med dem. Förbindelserna upprättades år 1992.

Utrikesminister Timo Soini betonade i sitt tal på festen att säkerhet betyder också annat än militär säkerhet:

”Hållbar säkerhet bygger på utbildning, ekonomiska möjligheter och jämlikhet. Jag är övertygad om att man inte kan skapa äkta säkerhet utan rättsstater, fungerande institutioner, öppenhet och respekt för de mänskliga rättigheterna. Dessa frågor är ytterst viktiga när det gäller EU:s östliga partnerskap och politik för Centralasien.”

Reinila
Foto: Marko Huttunen

Finland stödjer reformena i Östeuropa och Centralasien såväl bilateralt som genom EU och internationella organisationer. I fråga om det bilaterala samarbetet är Finland intresserat av att effektivera samarbetet bland annat inom handels-, utbildnings- och miljöskyddssektorn samt i ärenden som gäller energieffektivitet.

Ambassadörerna för staterna i Östeuropa och Centralasien fick emotta Finland 100 år-jubileumvaser som gåva.

”Vår historia har lärt oss att det kräver hårt arbete att bygga upp ett självständigt, demokratiskt och välmående land”, konstaterade Soini.