Vad är feministisk utrikespolitik?

Allt flera länder runt om i världen säger sig bedriva feministisk utrikespolitik. Frågan har diskuterats också i Finland. Utrikesminister Pekka Haavisto sammankallar en internationell konferens om jämställdhetsfrämjande utrikespolitik till Ständerhuset i Helsingfors i november.


 

Till de länder som har feministisk utrikespolitik hör nu åtminstone Nederländerna, Spanien, Kanada, Luxemburg, Mexiko, Tyskland, Frankrike och Chile. Det finns ännu fler intresserade länder. Sverige som ursprungligen lanserade begreppet avstår från den i och med den nya regeringen.

Den feministiska utrikespolitiken kan inte definieras entydigt, och den ser annorlunda ut i olika länder. I praktiken kan man säga att den innebär kvinnors och flickors delaktighet som genomsyrar hela den utrikespolitiska verksamheten samt stärkandet av kvinnors och flickors egenmakt i beslutsfattandet. Arbetet med feministisk utrikespolitik struktureras efter tre R; rättigheter, resurser och representation. Ett exempel är Tysklands feministiska utrikespolitik som också innefattar mångfald.

Kvinnors och flickors rättigheter och delaktighet är centrala aspekter i en fungerande demokrati och därför är det viktigt att främja jämställdhet också genom utrikespolitiken. Feministisk utrikespolitik kan ses som ett starkt stöd för kvinnors och flickors rättigheter, särskilt i en värld där rättigheterna ifrågasätts hela tiden till exempel på grund av den allt starkare anti-genderrörelsen som motsätter sig jämställdhet mellan könen. En feministisk utrikespolitik har också ansetts bidra till integreringen av jämställdhet- och rättighetsperspektivet i alla utrikespolitiska dimensioner och det dagliga arbetet.

Trots att Finland inte officiellt bedriver feministisk utrikespolitik, har arbetet med att främja jämställdhet  redan länge stått i centrum för de olika delområdena i Finlands utrikespolitik. Finland ska dock vara modigare och mer systematiskt när det gäller att främja jämställdhet inom utrikespolitiken om Finland vill vara med i alla globala jämställdhetsdiskussioner. Finland kan inte enbart ty sig till sitt historiska rykte som främjare av jämställdhet utan Finland måste också vidta nya åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen. 

Att sprida bästa praxis gagnar alla

Utifrån de rekommendationer som delegationen för internationella frågor om mänskliga rättigheter lämnat till utrikesministeriet har utrikesminister Pekka Haavisto sammankallat en internationell konferens om främjande av jämställdhet och feministisk utrikespolitik den 16 november.

Syftet med konferensen som hålls i Ständerhuset är att diskutera och utbyta kunskap och bästa praxis om frågor som rör innehållet i och metoderna för en jämställdhetsfrämjande utrikespolitik samt att öka debatten om feministisk utrikespolitik i Finland.  I konferensen ska också presenteras en oberoende utredning om hur jämställdheten förverkligas i Finlands utrikespolitik. Utredningen görs på utrikesministerns initiativ.

Under konferensen ordnas också en paneldiskussion “Is Finland’s foreign policy already feminist?” (Är Finlands utrikespolitik redan feministisk?) som särskilt riktar sig till de finska deltagarna. I panelen diskuterar riksdagsledamöterna feministisk utrikespolitik i en finländsk kontext.

Konferensen kan följas i direktsändning på utrikesministeriets webbplats. Länken ges senare.

Skribenterna är jämställdhetsambassadör Katri Viinikka, jämställdhetsrådet Katja Tiilikainen och projektassistent Katariina Salo vid enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter.

Läs mer

Mer information om konferensen finns på utrikesministeriets webbplats (på engelska)