Ministrarna Skinnari och Mikkonen besöker Ukraina

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och inrikesminister Krista Mikkonen besöker Kiev den 9 januari. Under besöket träffar ministrarna bland annat vice premiärministern med ansvar för infrastrukturen, energiministern, inrikesministern och Kievs borgmästare.

I staden Irpin i Kievområdet besöker ministrarna de tillfälliga familjebostäder som Finland donerat till Ukraina. Finland har också donerat flyttbara skyddsutrustade inkvarteringscontainrar för räddningspersonalen. Inrikesminister Mikkonen är närvarande när containrarna lämnas över till mottagarna. Minst 200 ukrainare får ett hem i de tillfälliga högklassiga vinterutrustade bostäderna.   Inkvarteringscontainrarna hjälper igen räddningspersonalen som arbetar i krävande förhållanden.

Med besöket visar Finland sitt orubbliga stöd till Ukraina. Finska statens stöd till Ukraina uppgick till sammanlagt cirka 330 miljoner euro 2022. Diskussionerna handlar om Ukrainas behov av stöd, däribland förberedelserna inför återuppbyggnaden. 

”Familjebostäderna är ett konkret bevis på vår kompetens som vi i form av hjälp kan erbjuda dem som förlorat sina hem. Vårt stöd till ukrainarna fortsätter genom utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. För att bereda oss för återuppbyggnaden samlar vi samtidigt ihop företag och kompetenser till exempel inom den digitala sektorn och energi- och undervisningssektorn”, säger minister Skinnari.  

”De flyttbara skyddsutrustade inkvarteringscontainrarna hjälper den ukrainska räddningspersonalen att fortsätta arbetet för att skydda civilbefolkningen. Räddningspersonalen utför ett viktigt arbete när den till exempel släcker bränder efter bombfällning och räddar människor från rasade byggnader”, säger minister Mikkonen.

Finlands stöd till Ukraina består av humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete, försvarsmateriel och civilt materialbistånd. Det civila materialbiståndet är för det mesta donationer från offentliga och privata aktörer. Till detta bistånd hör också bland annat energiteknisk utrustning. Biståndet levereras via EU:s civilskyddsmekanism som i Finland samordnas av inrikesministeriet. Just nu pågår arbetet med att bereda flera nya hjälpförsändelser till Ukraina. Avsikten är att sända bland annat 35 långtradare med donationer från energisektorn.

När Finland deltar i återuppbyggnaden i Ukraina, beaktas prioriteringarna i vårt långsiktiga utvecklingssamarbete som handlar om att utveckla undervisningssektorn, stärka rättsstatsutvecklingen och förbättra energieffektiviteten och klimatresiliensen. Tillsammans med näringslivets intresseorganisationer har Finland konstaterats ha kompetens i synnerhet när det gäller energilösningar, telekommunikation och digitalisering, byggande, planerings-, ingenjörs- och projektledningstjänster och vatten- och avfallshantering.

Läs mer

Finland ger Ukraina humanitärt bistånd, tillfälliga bostäder och stöd till den offentliga förvaltningen (Länk till en annan webbplats.)(pressmeddelande 2.9.2022)

Statens civila bistånd från Finland till Ukraina och dess närområden(Länk till en annan webbplats.) (inrikesministeriets webbplats)

Ytterligare information

  • Mikko Autti, minister Skinnaris diplomatiska rådgivare, tfn +358 50 466 2833, mikko.autti@formin.fi (förfrågningar om intervjuer med ministern)
  • Sirpa Oksanen, chef för enheten för Östeuropa och Centralasien, utrikesministeriet, tfn +358 295 350 472, sirpa.oksanen@formin.fi
  • Mikko Jalo, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn +358 50 304 8522, mikko.jalo@gov.fi (förfrågningar om intervjuer med ministern)
  • Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn + 358 50 456 4477, pekka.tiainen@govsec.fi (civilt materialbistånd)