Minister Wallins tal vid en konferens om det nordiska samarbetet och den nordliga dimensionen på Hanaholmen

Nordiska samarbetsminister Stefan Wallins tal vid en konferens om det nordiska samarbetet och den nordliga dimensionen på Hanaholmen onsdagen den 17 januari.

Nordiska samarbetsminsiter Wallins tal på engelska