Minister Skinnari besöker Saudiarabien och Qatar

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari besöker Saudiarabien och Qatar den 24–27 oktober. Under sitt besök träffar minister Skinnari företrädare för Saudiarabiens och Qatars regeringar och näringsliv och deltar som huvudtalare i det viktiga internationella innovationsevenemanget Future Investment Initiative Forum (FII), som arrangeras i Riad den 25–27 oktober.

Syftet med besöket är att stärka i synnerhet de handelsekonomiska relationerna med de båda länderna. Saudiarabien är Finlands viktigaste handelspartner i området kring Persiska viken. Landets ekonomi styrs av ett omfattande reform- och investeringsprogram som kallas Vision 2030. Saudiarabien siktar på att vara klimatneutralt 2060. För att uppnå målet har landet lanserat omfattande projekt för cirkulär ekonomi och strävar bland annat efter att återvinna 80 procent av allt avfall före utgången av det innevarande decenniet.

Den saudiska marknaden erbjuder finländska företag många möjligheter inom artificiell intelligens och digitalisering, cirkulär ekonomi, grön energiproduktion, utbildning, hälsovård och gruvindustri.

Qatar är världens rikaste land mätt enligt bruttonationalprodukt per invånare och strävar efter en mångsidigare ekonomiskt struktur som en del av sitt nationella program Vision 2030. Den ambitiösa planen fokuserar på den gröna omställningen, byggandet av en kunskapsbaserad ekonomi, förstärkning av konkurrenskraften samt investeringar i trafik, utbildning, hälsovård och telekommunikation. Finländska företag kan erbjuda både toppkompetens och teknik inom dessa sektorer. Finland öppnade en ambassad i Doha i december 2021 för att utveckla relationerna mellan länderna och främja handeln.

Mer information

Reetta Härönoja, diplomatisk rådgivare för ministern, tfn 0295 350 740

 

Tiina Vainio, ministerns specialmedarbetare, tfn 050524 6559

 

Claus Lindroos, biträdande avdelningschef, avdelningen för Afrika och Mellanöstern, tfn 0295 351234

 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.