Minister Haavisto deltar i Natos utrikesministermöte

Minister Haavisto deltar i Natos utrikesministermöte

Den 2 december deltar utrikesminister Pekka Haavisto i Natos utrikesministermöte.

Nato håller utrikesministermöte den 1–2 december 2020. Den 2 december har Nato bjudit in sina partnerländer Finland, Sverige, Australien, Sydkorea, Japan och Nya Zeeland samt EU:s höga representant för utrikes frågor. Utrikesminister Pekka Haavisto företräder Finland vid mötet.

Mötet ordnas som videokonferens och temat för diskussionen är Kina. Eftersom Kina har en allt mer framstående global roll diskuteras nu Kinas verksamhet på olika forum, också inom Nato. Finland anser att det är viktigt att Nato och partnerländerna har en fungerande dialog i frågor som gäller säkerhetsmiljön. 

Ytterligare information: 

Otto Turtonen, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 350 015
Sari Rautio, enhetschef, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn +358 295 351 534

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.