Matti Anttonen utrikesministeriets statssekreterare

Pressmeddelande 225/2017
19.12.2017

Vid sitt sammanträde den 19 december 2017 förordnade statsrådet utrikesrådet Matti Anttonen till utrikesministeriets statssekreterare som kanslichef från och med den 1 mars 2018.

Utrikesrådet Anttonen är en meriterad finländsk diplomat med lång erfarenhet av utrikesförvaltningen. Anttonen är för närvarande chef för Finlands ambassad i Stockholm sedan januari 2017.

Under sin långa karriär har Anttonen främst ägnat sig åt östpolitiken och handelspolitiken. Innan Anttonen utnämndes till ambassadör i Stockholm var han utrikesministeriets understatssekreterare för externa ekonomiska relationer 2013–2016. Han har också bland annat varit Finlands ambassadör i Moskva, minister vid ambassaden i Washington och chef för utrikesministeriets Rysslandsenhet.

”Jag är tacksam för det förtroende som visats mig. Det här är en fin möjlighet att utnyttja allt det jag lärt mig under mina mer än 30 år som diplomat. Och det är alltid roligt att få lära sig något nytt”, kommenterar Anttonen sin utnämning.

Till kanslichefens uppgifter hör att leda, utveckla och övervaka arbetet vid utrikesministeriet och inom ministeriets förvaltningsområde. Kanslichefen ansvarar till exempel för utrikesministeriets resultatstyrning, för att lagberedningen håller hög kvalitet och för att samordna tjänstemannaberedningen vid ministeriet.

”I vår globaliserade värld behövs utrikesministeriet både för att förespråka Finland och finländska intressen i världen och för att producera och sprida kunskap i Finland om den globala utvecklingen. Det finns en efterfrågan i världen på finländskt kunnande och det finländska samhällets starka sidor. För att klara av sitt uppdrag måste utrikesministeriet hela tiden utveckla sin verksamhet och sina arbetssätt. Det kan vi endast göra genom ett fungerande samarbete med personalen”, förklarar Anttonen sin syn på utrikesministeriets framtid.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 0295 351 413. Intervjuförfrågningar till Matti Anttonen: Niina Hyrsky, pressråd, tfn +46 708 439 997.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi