Res tryggt och hållbart, önskar UM

Finska resenärer grubblar mer än tidigare över översvämningar och andra säkerhetsrisker. På utrikesministeriets avdelning på resemässan, som öppnades på fredagen, berättas det bl.a. om resesäkerhet. Avdelningen besöktes såväl av erfarna resenärer som sett det mesta som av personer som först börjar resa. Alla har däremot nytta av information om resemeddelanden, om hur man gör en reseanmälan och om reseförsäkringar. Nytt för i år var också temat hållbar turism. 

Nordens största reseevenemang Matka 2011 öppnades på fredagen i Helsingfors Mässcentrum. I evenemanget som ännu fortsätter hela veckoslutet deltar närmare 1 200 utställare från över 70 länder. Utrikesministeriet deltar i mässan med en 40 kvadratmeter stor mässavdelning.

Det var överraskande att träffa en livslevande minister. Foto: Eero Kuosmanen.Det var överraskande att träffa en livslevande minister. Foto: Eero Kuosmanen.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen och ministern för nordiskt samarbete Jan Vapaavuori besökte mässavdelningen på fredagen. Många var förvånade när det plötsligt i vimlet i korridorerna framför dem stod en minister som bjöd på sötsaker ur en skål och frågade hur det gick. Ministrarna steg också upp på mässans scen och berättade om saker som hänger samman med resesäkerhet.

Turismen kan förstöra ländernas natur och öka den inre ojämställdheten i landet. Därför är det viktigt att tänka efter vart och hur man reser. Foto: Eero Kuosmanen.Turismen kan förstöra ländernas natur och öka den inre ojämställdheten i landet. Därför är det viktigt att tänka efter vart och hur man reser. Foto: Eero Kuosmanen.

Utrikesministeriet betonar resesäkerhet, berättar om hållbar turism och om resande inom EU-området. Utrikesministeriet är till den del en exceptionell utställare att det vill minska antalet kunder. Risken att bli konsulär kund minskar när man läser resemeddelandet, sköter reseanmälan och tar en reseförsäkring, påminner man på UM:s avdelning. På avdelningen får man också med sig anvisningar om hur dessa saker ordnas.

När det vid UM:s informationstillfälle frågades av publiken, vem som har en reseförsäkring, reste nästan alla sin hand. Vår mässavdelning besöks dock av mycket olika kunder för att hämta information om viktiga frågor som hänför sig till resande. En del har inte rest utomlands alls, en del har igen varit överallt.

”Det verkar som om det alltid fanns finländare på plats”

Veikko Siitonen besöker Europainformationens utbud vid utrikesministeriets mässavdelning.

Veikko Siitonen har besökt olika mässor i årtionden. Foto: Timo Ikonen.Veikko Siitonen har besökt olika mässor i årtionden. Foto: Timo Ikonen.

Det att utrikesministeriet deltar i en mässa för resebranschen överraskar inte Siitonen. ”Finländarna reser nuförtiden så mycket att också utrikesministeriets roll framhävs. När det händer en olycka någonstans i världen verkar det som om det alltid fanns finländare på plats – utöver tyskar och svenskar.”

Han tycker det är bra att man sprider information i kritiska situationer och att man tar hand om medborgarna. ”Det är också fint att utrikesministeriet redan på förhand försöker minska antalet kunder när det gäller konsulära fall.”

Veikko Siitonen önskar att man på vår mässavdelning också hade material på estniska. ”Små länder måste dra åt samma håll. Men inte så att man trampar varandra på tårna.”

De mässor som är närmast hjärtat är dock medicinska mässor. ”Det verkar som om benen alltid för mig till tandläkar- och läkardagarna, fastän jag redan i 25 år varit borta från tandläkarens jobb”, funderar Siitonen.

Salla Koponen, Pirjo Koponen och Mirja Pitkäkangas söker denna gång på mässan i synnerhet information om flyg till Spanien. Vid utrikesministeriets mässavdelning tar Salla Koponen reda på om säkerhetssituationen i Portugal, för hon är eventuellt på väg till Portugal för tre månader nästa år. Information om saken har hon tidigare också sökt på våra webbsidor.

”Hur hör lejon ihop med Finland”

Resemässan är en bekant tillställning för världsmedborgaren. Foto: Eero Kuosmanen.Resemässan är en bekant tillställning för världsmedborgaren. Foto: Eero Kuosmanen.

Världsmedborgaren Asad Nisar Khawaja besöker resemässan nästan varje år. Han har inte tidigare besökt utrikesministeriets avdelning och råkade nu komma till den helt av en slump.

”Betjäningen är vänlig, tjänstemännen svarade bra på frågorna och atmosfären är även annars fin.” Asad Nisar Khawaja är också intresserad av lejonet i logon för utrikesministeriet i ett nordligt land, fastän det närmast påminner om en tiger.

Bra att UM också deltar i mässan, konstaterade Marleena och Fuad Wafin. Foto: Eero Kuosmanen.Bra att UM också deltar i mässan, konstaterade Marleena och Fuad Wafin. Foto: Eero Kuosmanen.

Fuat Wafin besöker resemässan för första gången, men för Marleena Wafin är det redan fjärde gången. Översvämningar och andra katastrofer bekymrar makarna Wafin, fastän de inte varit tvungna att använda utrikesministeriets tjänster på sina resor. ”En gång när bagaget försvann var det nära, men då skötte resebyrån kontakterna till Finland”, berättar Fuat Wafin.

Utrikesministeriet är dock inte helt främmande för makarna Wafin, eftersom de för tre år sedan var på mottagning i Finlands ambassadörs residens i Soul. ”Bra att ni också har kommit hit till mässan bland folket.”

Man kommer till mässan också för att prata med kompisar man fått på olika resor, säger Anja Pohjansaro. Foto: Timo Ikonen.Man kommer till mässan också för att prata med kompisar man fått på olika resor, säger Anja Pohjansaro. Foto: Timo Ikonen.

Armi Pohjansaro tycker om informationstillfällen och frågesporter. Hon skulle vilja att det fanns ett lyckohjul eller något motsvarande till motvikt för broschyrerna. Trots att inga priser skulle delas ut, kunde man med hjälp av det ordna korta informationstillfällen eller frågesporter om viktiga frågor.

Pohjansaro är en entusiastisk besökare av resemässan. På mässan utbyter hon nyheter med bekanta som hon träffat under årens lopp på sina resor.

Kom ihåg 6m61

Ministrarna såg till att det inte blev oklart för publiken vilken adressen för utrikesministeriets mässavdelning är: 6m61. Där finns information om resesäkerhet, hållbar turism och resande inom EU-området.