Du kan resa till världens ände – men kom ihåg utrikesministeriets tjänster för tryggare resor

Du kan resa till världens ände – men kom ihåg utrikesministeriets tjänster för tryggare resor

Största delen av finländarnas utlandsresor går enligt planerna. Nästan 251 000 resenärer gjorde en reseanmälan till utrikesministeriet 2019. Flest anmälningar gjordes om resor till Spanien, Thailand och Turkiet. Genom systemet för reseanmälningar sände utrikesministeriet ut information och anvisningar i samband med 142 krissituationer, varav de flesta var olika extrema väderfenomen.

Utrikesministeriet samlar viktig information om säkerheten i 157 länder, som publiceras i så kallade resemeddelanden. Innan du reser utomlands rekommenderar vi att du läser resemeddelandet om landet. Det är också klokt att göra en reseanmälan på webbsidan www.reseanmalan.fi, vilket innebär att du ger dina kontaktuppgifter och information om din resa till utrikesministeriet, så att vi kan kontakta dig om det händer något. Tjänsten är gratis.

”Det lönar sig att göra det till en rutin innan man reser utomlands: läsa resemeddelandet, göra en reseanmälan, kontrollera sin reseförsäkring. Framförallt ska du själv förbereda dig på överraskande vändningar under resan och tänka igenom hur du ska handla i oväntade situationer”, tipsar Antti Putkonen, som är chef för utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden.

”Det är viktigt att beakta lokala seder och bruk. Ta också reda på om det finns formella begräsningar och krav, till exempel gällande passets giltighet”, säger Putkonen.

Nästan 251 000 finländare gjorde en reseanmälan 2019. Antalet har legat på ungefär samma nivå de senaste åren. Krissituationer eller andra exceptionella situationer kan inträffa var som helst i världen. När det händer kan vi skicka ut information och råd till dem som gjort en reseanmälan. Under 2019 har vi kontaktat resenärer i samband med 142 olika kriser och nödsituationer. Vi skickar ett meddelande till det nummer som resenären uppgett i sin reseanmälan. Den vanligaste orsaken att vi skickar ut ett meddelande är att det inträffat en naturkatastrof eller något extremt väderfenomen.

Största delen av finländarnas utlandsresor går enligt planerna. Om du trots allt behöver konsulär hjälp kan du vända dig till Finlands ambassad eller konsulat, som i första hand ger råd om hur du själv kan lösa situationen.

”Det händer tyvärr att man blir sjuk eller offer för brott under utlandsresor. Då ger en bra reseförsäkring trygghet. Ambassaderna och konsulaten hjälper så klart vid behov, till exempel genom att utfärda ett nytt pass, men reseförsäkringen är ett nödvändigt skydd i många situationer”, säger Putkonen.

År 2019 beviljades 19 046 nya pass och 2 787 identitetskort vid Finlands beskickningar utomlands.

Beskickningarna gav mer rådgivningstjänster än någonsin tidigare, även om detta delvis förklaras med att arbetet idag statistikförs mer detaljerat. År 2019 registrerades sammanlagt knappt 91 000 konsulära servicetillfällen, av vilka rådgivningens andel var ca 87 400. Förfrågningarna om konsulär hjälp riktas såväl till beskickningarna, till ministeriet som till utrikesministeriets konsulära journummer (+358 9 160 55555). Dygnet-runt-jouren ansvarar för den konsulära jouren för alla Finlands ambassader och konsultat utanför tjänstetid.

År 2019 hjälpte utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden att transportera 593 avlidna personer från utlandet till Finland. I år statistikfördes färre fall där resenärer blivit utsatta för brott (121), var i behov av hjälp på grund av sjukdomsfall (394) eller häktning (221). Också i den typens situationer hjälper en reseförsäkring. I likhet med tidigare år var hjälpbehovet störst i de länder dit finländarna oftast reser: Spanien, Tyskland, Estland, Thailand och Sverige.

Ytterligare information: Antti Putkonen, chef för enheten för konsulära ärenden, tfn 0295 350126, eller Henna Harju, teamledare, tfn 0295 351056. Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.