Världens Antarktisexperter samlas i Helsingfors

Man kunde föreställa sig att Finland och Antarktis inte har så mycket att göra med varandra, men det arktiska Finland deltar aktivt också i det internationella antarktiska samarbetet. Detta ger möjlighet att påverka frågor som gäller båda polarområdena under förhållandena där klimatförändringarna hotar miljön i områdena. I slutet av maj ordnas Antarktisfördragets konsultativa möte (ATCM) för första gången i Finland.

 

Finlands mål i Antarktis är att skydda regionens unika miljö och bevara Antarktis så fritt som möjligt från politiska spänningar under föränderliga förhållanden. Finland vill också lyfta fram vissa samband mellan polarområdena, i synnerhet vad gäller effekterna av klimatförändringarna.

Antarktisfördragets konsultativa möte (ATCM) samlar världens ledande Antarktisexperter, representanter för fördragsparterna samt observatörer i Helsingfors mellan den 28 maj och den 8 juni 2023. Representanter kommer från hela världen såväl från Ecuador, Australien som från Kina.

Fredlig forskning i Antarktis som mål

Antarktisfördraget från 1959 är en del av det internationella fördragssystemet. Fördraget bygger på är att bevara Antarktis för fredlig forskning. Fördraget fryser de framställda territoriella anspråken och förbjuder all militär verksamhet i Antarktis. Fördraget förbjuder också kärnsprängningar och införsel av kärnmaterial till Antarktis.

Pingviinejä Etelämantereella
Antarktis är den kallaste, torraste och blåsigaste platsen på jorden. Det tillhör ingen stat, och där finns ingen ursprunglig eller fast bosättning. Bild: Mika Kalakoski, FINNARP

Antarktisfördraget och miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget (1991) står i dag inför stora frågor: Klimatförändringarna lämnar djupa spår i kontinentens natur och ekosystem, samtidigt som de leder till långtgående globala effekter, såsom stigande havsnivåer som orsakas av smältande glaciärer. Dessutom hotar den ökande turismen den känsliga balansen i områdets miljö. 

Finland anslöt sig till fördraget 1984. Anslutningen ger dock ännu inte rätt att delta i beslutsfattandet som gäller kontinenten, utan att bli konsultativ part kräver betydande forskning. Finland antogs som fullvärdig medlem 1989.

Kuvassa luminen maisema Etelämantereella, pari parakkirakennusta ja keskellä lipputanko, missä Suomen lippu.
Finland har en egen forskningsstation Aboa i Antarktis där Finland bedriver forskning bland annat om isens beteende, den övre atmosfärens sammansättning och spridningen av aerosoler. Antarktisoperationerna FINNARP vid Meteorologiska institutet ansvarar för Finlands forskningsresor till Antarktis och forskningsstationen Aboa. Bild: Aleksi Rimali, FINNARP

Fördraget har för närvarande 29 fullvärdiga medlemmar, och inklusive observatörer har föredraget 56 deltagande länder. Enligt fördraget är det tillåtet att bedriva forskningsverksamhet i Antarktis och alla FN-medlemsstater kan ansluta sig till fördraget.

Klimatförändringar, turism och nya medlemmar som teman i Helsingfors

Vid det konsultativa möte som för första gången ordnas i Finland hör klimatförändringarna och deras effekter i det antarktiska området, turismen i Antarktis och ansökningsprocesserna för de länder som ansöker om att bli nya konsultativa parter till de mest kritiska frågorna.

”Antalet turister som explosionsartat ökat i Antarktis har lett till tryck att fatta konkreta beslut vid mötet för att kontrollera turismen och dess konsekvenser. Kanada och Belarus vill däremot bli behöriga medlemmar i Antarktisfördraget eftersom båda länderna bedriver forskning i Antarktis", säger ambassadör Tiina Jortikka-Laitinen.

Den mänskliga verksamheten har satt sitt tydliga spår i Antarktis. Klimatförändringar, mikroplast och andra föroreningar samt industriellt fiske har lett till dramatiska förändringar i områdets känsliga natur och ekosystem. Bild: Jussi Heinonen

I Helsingfors ordnas för första gången också en särskild temadag för klimatförändringarna. Syftet med dagen är att byta åsikter och bästa praxis samt att godkänna en deklaration som förmedlar Antarktisgemenskapens oro över klimatförändringarna och deras effekter i det antarktiska området till den globala allmänheten.

Vid mötet syns Finlands globala polarroll till exempel vid ett specialmöte som handlar om hur polarkoden genomförs. Internationella sjöfartsorganisationens polarkod syftar till att garantera en säker och hållbar sjöfart i havsområdena för båda polarområdena.

Utöver mötet som pågår nästan två veckor ordnas öppna tillställningar i Helsingfors där man kan bekanta sig med Finlands Antarktisforskning och aktuella frågor som gäller kontinenten, till exempel geopolitik och klimatförändringar.

 

"I en geopolitisk situation där det har blivit svårare att bedriva internationellt samarbete stöder och försvarar ATCM-mötet i Helsingfors Antarktisfördraget och det internationella fördragssystemet", säger Jortikka-Laitinen.