Fyra veckor till OSSE:s ministermöte i Helsingfors

Fyra veckor till OSSE:s ministermöte i Helsingfors

Finlands ordförandeskap i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa har nu varat i tio mÅnader, och tvÅ ÅterstÅr. I december randas den finländska höjdpunkten, det vill säga utrikesministermötet i Helsingfors den 4-5 december dÅ 56 OSSE-länder deltar. Mötesförberedelserna pÅgÅr nu för fullt inom utrikesministeriet.

OSSE:s ministermöte i Madrid den 29 november 2007.Nästa vecka presenterar utrikesminister Alexander Stubb ministermötets förberedelser för sina EU-kollegor i Bryssel, och genast därefter för utrikesminister Sergei Lavrov i Moskva. Dessförinnan hÅlls tjänstemannakonsultationer i Moskva och till dem reser bland annat chefen för ordförandeskapet, ambassadör Aleksi Härkönen.

Skytteltrafik

OSSE-ordförandes, med andra ord utrikesminister Alexander Stubbs, specialsändebud Heikki Talvitie befinner sig för tillfället i Wien där han tillsammans med en representant för EU-ordförandelandet förbereder nästa omgÅng i Georgiendiskussionen som ska föras i Genève. Nästa vecka besöker specialsändebud Talvitie Åtminstone Moldavien och Georgien.

Ordförandes valobservatörrepresentant Tom Grönberg har för sin del tillbringat denna vecka i USA för att följa med OSSE:s valobservation.

Chefen för Finlands OSSE-representation i Wien, ambassadör Antti Turunen, reser inom kort till Kabul, Afghanistan, där ett möte mellan OSSE och dess asiatiska partnerländer ska gÅ av stapeln. I mötet deltar ocksÅ Kimmo Kiljunen, riksdagsledamot och ordförandes specialsändebud, som representant för OSSE:s parlamentariska församling.

Tjänstemännen kommer ocksÅ att resa en hel del nästa vecka; frÅn Helsingfors och Wien till Haag, Georgien, Abchazien, Ukraina, Moldavien och Oslo.

Under de närmaste veckorna presenterar finländska tjänstemän i Wien värdlandets syn pÅ ministermötets politiska deklarationer och andra dokument för de andra OSSE-ländernas delegationer. De ärenden som tas med pÅ Helsingforsmötets agenda mÅste ocksÅ godkännas vid en nationell beredning.

Mötesteknik och andra förberedelser

Självfallet sköts alla tekniska förberedelser i samband med Helsingforsmötet ocksÅ. Dem har man arbetat med i flera mÅnader redan, för att exempelvis protokollärenden, mötesteknik och mediaärenden ska vara klara i tid. Maträtterna som besökarna kommer att bjudas pÅ har provsmakats, och den här veckan blir tetrisspelet Increase the Peace färdigt. Här kan man prova pÅ spelet:

Uppslutningen blir stor. Mötet den 4-5 december blir det största internationella möte som nÅgonsin har arrangerats i Finland, mätt i antalet delegationer och ministrar.