Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari öppnade Finlands ambassad i Doha

Minister Ville Skinnari besöker Qatar den 5–7 februari 2023. Den 5 februari öppnade han i egenskap av finska statens representant officiellt Finlands nya ambassad i Doha. Ambassaden inledde verksamheten i december 2021. Under resan ska minister Skinnari också träffa myndigheter, företrädare för näringslivet och forskare. Resans syfte är att bidra till relationerna och handeln mellan Finland och Qatar.

Qatar har en stor kommersiell potential både på kort och på lång sikt. Landet har målet att diversifiera den ekonomiska strukturen genom att satsa på grön omställning, kunskapsbaserad ekonomi och bättre konkurrenskraft och genom att investera i transporter, utbildning, hälso- och sjukvård och telekommunikation. Finländska företag kan erbjuda både toppkompetens och teknik inom dessa sektorer.

Ytterligare information

  • Pirjo Alijärvi, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 323 6710
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.