Diskussionsserien Partners för utveckling lyfte fram utvecklingssamarbete som bedrivs av företag, organisationer och universitet

Diskussionsserien Partners för utveckling lyfte fram utvecklingssamarbete som bedrivs av företag, organisationer och universitet

I mars–april ordnade utrikesministeriet i samarbete med Fingo rf och handelskamrarna en ny sorts diskussionsserie, Partners för utveckling. I de sju avsnitten deltog olika aktörer inom utvecklingssamarbetet, från olika delar av landet.

Screenshot av diskussionen: Emmi Pakkala Rädda barnen, Mervi Palander GraphoGame, Leena Kaikkonen JYAMK, Ari Koivu Liike ry och minister Ville Skinnari
Diskussionen i Jyväskylä handlade om utbildning i utvecklingssamarbe och utbildningsexport.

Diskussionerna sändes direkt på utrikesministeriets Twitter- och Facebooksida, där åhörarna också kunde delta i diskussionen. Livesändningarna på Twitter och Facebook samlade sammanlagt närmare 10 000 tittare.

I serien reste utvecklingsminister Ville Skinnari virtuellt runt i Finland och diskuterade med representanter för företag, civilsamhällesorganisationer och universitet. Diskussionerna handlade om utvecklingssamarbete inom energisektorn, kring innovation, skogskompetens, hälsoteknik, utbildning och klimatlösningar. En diskussion fokuserade på möjligheter till finansiering och partnerskap.

Ett syfte med diskussionerna var att uppdatera finländarnas uppfattning om utvecklingssamarbetet. Deltagarna visade fotografier som illustrerade deras arbete och erfarenheter.

”Diskussionerna lyfte på ett fint sätt fram det kunnande som finländska företag och civilsamhällesorganisationer har när det gäller att uppnå målen för hållbar utveckling. Forskarnas åsikter fördjupade bilden. Diskussionerna framhävde att vi endast kan uppnå hållbara resultat genom att arbeta tillsammans”, säger Ville Cantell som är chef för enheten för kommunikation om hållbar utveckling och handel.

Flera av deltagarna konstaterade att civilsamhällesorganisationerna har värdefull erfarenhet och kunskap om villkoren i utvecklingsländer. Alla gynnas av partnerskap mellan företag och organisationer.

Företagsrepresentanterna berättade att de har stor uppskattning för de finländska ambassadernas arbete. Ambassadernas prestigetjänster och kontakter har bidragit till att de kunnat starta projekt i utvecklingsländer. 

Det finns sammanfattningar av diskussionerna på utrikesministeriets Youtube-kanal(Länk till en annan webbplats.). De finns också på utrikesministeriets Twitter - och Facebooksida (på finska).

 

Diskussionsserien Partners för utveckling

  • Energi – Vasa 11.3: Petri Polvilampi, projektledare för Wärtsilä, Jussi Laurikainen, programexpert vid World Vision, Eva Nilsson, forskare vid Svenska Handelshögskolan
  • Innovation – Uleåborg 17.3: Janne Haverinen, arbetslivsprofessor vid Uleåborgs universitet och grundare av företaget IndoorAtlas, och Annika Launiala, chef för påverkansarbete, Fingo rf
  • Skogar – Joensuu 22.3: Jarno Hämäläinen, chef för enheten REDD+ and Sustainable Forestry, Hanna Matinpuro, verksamhetsledare vid Siemenpuusäätiö och Timo Tokola, professor vid Östra Finlands universitet
  • Hälsoteknik – Åbo 26.3: Peter Essen, rådgivare, Bayer Oy, Jouni Hemberg, verksamhetsledare, Kyrkans Utlandshjälp och Riikka Erkkilä, operativ direktör, Aqsens Health Oy
  • Finansiering och partnerskap 31.3: Antti Piispanen, handelsråd, utrikesministeriets enhet för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn, Vesa Koivula, Head of Meteorological Infrastructure & Capability Development, Vaisala Abp och Mika Välitalo, innovationsexpert vid Fingo rf 
  • Utbildning – Jyväskylä 12.4: Emmi Pakkala, sakkunnig inom påverkansarbete, Rädda Barnen rf; Ari Koivu, verksamhetsledare, Liike ry; Leena Kaikkonen, överlärare, Jyväskylä yrkeshögskola; Mervi Palander, verkställande direktör, GraphoGame.
  • Klimstlösningar – Lahtis 20.4: Ilona Hatakka, rådgivare inom katastrofberedskap, Finlands Röda Kors; Lassi Linnanen, professor, LUT, och Topi Paananen, verkställande direktör, Peikko Group.