Jukka Salovaara utnämnd till utrikesministeriets statssekreterare

Vid sitt allmänna sammanträde den 25 november 2021 förordnade statsrådet utrikesrådet Jukka Salovaara till utrikesministeriets statssekreterare som kanslichef från och med den 1 maj 2022.

Uppdraget är tidsbundet till och med den 31 augusti 2026. Vid sammanträdet beslutade statsrådet också att utrikesministeriets nuvarande statssekreterare, utrikesrådet Matti Anttonen, fortsätter på sin post fram till den 30 april 2022.

För närvarande är Salovaara beskickningschef i New York och Finlands ständiga representant i Förenta nationerna, ett uppdrag han haft sedan 2019.

Jukka Salovaara. Foto: Linda Hyttinen

Salovaara började arbeta vid utrikesministeriet 1995 och har bland annat varit chef för den politiska avdelningen och för Europaavdelningen. Salovaara har också arbetat som biträdande chef för statsrådets EU-sekretariat och som utskottsråd för riksdagens utrikesutskott. Salovaara är politices magister.

”Utrikesministeriet bär ett stort ansvar för att främja Finlands intressen internationellt. Samarbete är en av finländarnas styrkor och jag hoppas att jag i mitt nya uppdrag ytterligare kan främja det”, säger Salovaara.

Statssekreteraren är utrikesministeriets kanslichef. Han leder, utvecklar och övervakar verksamheten vid ministeriet och inom ministeriets förvaltningsområde. Kanslichefen ansvarar till exempel för resultatstyrningen och samordningen av verksamheten med de övriga ministerierna.

Ytterligare information:
Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn +358 295 350 038

Intervjuförfrågningar till Jukka Salovaara:
Mika Mickelsson, ambassadråd, e
nheten för aktualitetskommunikation, tfn +358 295 350 189

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.