Klimatambassadören ska verka för grön tillväxt efter pandemin

Klimatambassadören ska verka för grön tillväxt efter pandemin

Coronaviruset skjuter klimatförhandlingarna på framtiden men den globala brytningspunkten för också med sig möjligheter, säger utrikesministeriets nye klimatambassadör Jan Wahlberg i en intervju.

Jan Wahlberg
Jan Wahlberg

Klimatförändringen har nästan försvunnit från nyhetsflödet på grund av coronaviruset. Klimatmötet i Glasgow som skulle ordnas i november, och förväntades leda till avsevärda nationella klimatåtaganden, har flyttats till nästa år.

De internationella klimatförhandlingarna befinner sig alltså i ett oklart läge fastän själva problemet inte har försvunnit. Å andra sidan kan den gemensamma krisen ge oss ett tillfälle att snabba på några strukturella förändringar som krävs för att bekämpa klimatförändringen.

”Det är viktigt att se på ekonomin i ett längre perspektiv och söka innovativa sätt att åstadkomma en grön tillväxt”, säger Jan Wahlberg som tillträdde som klimatambassadör vid utrikesministeriet i maj.

Wahlbergs tjänst är ny och har sin bakgrund i Finlands och EU:s ambitiösa klimatmål. EU har förbundit sig att vara koldioxidneutralt senast 2050 och behöver konkreta verktyg för att uppnå det målet. Det bästa exemplet är programmet En europeisk grön giv, som lanserades i december och som medlemsstaterna aktivt främjar på nationell nivå.

”Klimatdiplomati är ännu viktigare i ett läge där regeringarna är upptagna med coronaepidemin och man rentav hör uttalanden om att det här inte är rätt läge att tänka på klimatet. Vi ambassadörer måste aktivt delta i den diskussionen: det är viktigt att få resten av världen att ställa sig bakom Green Deal.”

Cirkulär ekonomi på agendan

Utöver det internationella samarbetet leder klimatambassadören utrikesministeriets interna nätverk där klimatfrågor behandlas över avdelningsgränserna i ministeriets verksamhet. Klimatet hör tätt ihop med bland annat handelspolitiken och de klimatlösningar som Finland kan erbjuda världen.

”Finland är ett land med cirkulär ekonomi och på det området har vi mycket att ge andra. Min uppgift som klimatambassadör är att föra ut till världen det cleantech-kunnande vi och till exempel framtidsorganisationen Sitra har.”

Ett av de viktigaste länderna när det gäller klimatfrågor är Kina. Wahlberg har tidigare arbetat i Shanghai som Finlands generalkonsul och anser att det lönar sig att aktivt föra fram finländska klimatlösningar i den riktningen. Kinas val har en stor betydelse på global nivå, på gott och ont: vare sig det handlar om kolkraftverk eller lösningar inom förnybar energi är proportionerna enorma och det påverkar hela produktionen.

Kampanjen "Spruce of the Future" (faktiskt framtidens röda lönn) ägde rum i Yangpu-parken i Shanghai i mars 2017. Många träd planterades av finska barn som bodde i Shanghai tillsammans med grundskolestudenter från Yangpu-distriktet och generalkonsul Jan Wahlberg.

”Kina har en kultur där man inspireras av innovationer. Till exempel dök stadscyklarna upp i Shanghais gatubild för tre år sedan och på nästan en månad var alla kinesiska storstäder fulla av dem när olika företag tog med sina egna cyklar.  Det är också intressant att minnas hur dyra till exempel solpaneler var för bara tio år sedan och vad situation är idag – i den bemärkelsen är Kina en enastående samarbetspartner.”

Wahlbergs allra första utmaning i sitt nya uppdrag är att få grepp om hela det stora fält som klimatdiplomati utgör, från sitt eget rum – onekligen väldigt klimatvänligt.

”Arbetet förutsätter att man skapar internationella nätverk, byter kunskap och synpunkter, och man har bara en datorskärm framför sig. På nätet går diplomatin snabbt, ibland för snabbt. Det ingår i vardagen att delta i möten i såväl Pretoria, Bryssel som Helsingfors efter varandra. Förhoppningsvis kan vi behålla många av de arbetsmetoder som vi tagit i bruk under coronakrisen även i fortsättningen.”