Georgiens utrikesminister besöker Finland

Georgiens utrikesminister besöker Finland

Georgiens utrikesminister David Zalkaliani besöker Finland den 11–12 november och träffar utrikesminister Timo Soini.

Ministrarna ska diskutera Finlands och Georgiens bilaterala relation, konflikterna i regionen, Georgiens EU-närmande och aktuella internationella ärenden.

Finland stöder Georgiens självständighet och territoriella integritet. Finland har sänt observatörer till EU:s insats i landet (EU Monitoring Mission, EUMM) sedan den inleddes. Insatsen övervakar de så kallade administrativa gränslinjerna i utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien. Finland deltar också med en utbildare i Natos utbildningscenter i Tbilisi  (Joint Training and Evaluation Centre, JTEC).

EU och Georgien började närma sig varandra i och med associeringsavtalet som trädde i kraft 2016. Avtalet innehåller en överenskommelse om frihandel som underlättar handeln och företagssamarbetet. Det finns också nya möjligheter för finländska företag på Georgiens växande marknad.

Det råder visumfrihet mellan EU och Georgien. I centrum för Georgiens EU-närmande står de reformer som landet genomför på flera olika områden.

Ytterligare information: Max Hatvala, ansvarig tjänsteman för Sydkaukasien, tfn 0295 350 036

Riikka Taivassalo, utrikesminister Soinis specialmedarbetare, tfn 046 923 4581. Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.