EU:s utrikesministrar diskuterar hur det multilaterala samarbetet ska stärkas

EU:s utrikesministrar diskuterar hur det multilaterala samarbetet ska stärkas

Utrikesminister Haavisto deltar i ett informellt videomöte mellan EU:s utrikesministrar den 19 november 2020. På mötets agenda står det multilaterala samarbetet och en diskussion med den palestinska utrikesministern Riad Al-Malki.

Utrikesministrarna ska diskutera hur EU kan bidra till stärkandet av det regelbaserade internationella systemet. Finland anser att det är viktigt att EU agerar aktivt på detta område. Globala utmaningar, såsom vapenkontroll, klimatförändringar och pandemier kräver globala lösningar och multilateralt samarbete. Finland stöder FN:s reform och framhåller vikten av att EU tar en aktiv roll och förblir enigt.

Med den palestinska utrikesministern Riad Al-Malkin diskuterar utrikesministrarna genomförandet av val i Palestina och möjligheten att fortsätta fredsförhandlingarna med Israel. Finland anser att EU i diskussioner med den palestinska myndigheten bör framhålla vikten av att det ordnas val. Byggandet av bosättningar och andra olagliga handlingar på palestinsk mark strider mot internationell rätt. I konflikten mellan Israel och Palestina är det fortsättningsvis centralt att man genom förhandlingar uppnår en tvåstatslösning baserad på internationell rätt och tidigare avtal.

Under utrikesministermötet behandlas även det amerikanska valet i korthet, medan en mer omfattande diskussion om de transatlantiska förbindelserna förs i december. Finland kommer därtill att lämna en lägesrapport om givarkonferensen för Afghanistan, som Finland ordnar tillsammans med den afghanska regeringen och FN i Genève den 23–24 november.

Ytterligare information:

Otto Turtonen, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 514 5811
Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn  +358 295 351 780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.