EU:s utrikesministrar diskuterar Kina och relationerna till Asien

EU:s utrikesministrar diskuterar Kina och relationerna till Asien

EU:s utrikesministrar samlas till ett informellt videomöte fredagen den 29 maj. Utrikesminister Pekka Haavisto företräder Finland vid mötet. Mötets huvudtema är Kina.

Under mötet koncentrerar sig utrikesministrarna på att förbereda kommande toppmöten mellan EU och Kina. EU önskar konkreta framsteg i klimat- och miljösamarbetet samt i försvaret av det multilaterala internationella systemet.

Utsikten att läget i Hongkong tillspetsas oroar Finland. Principen ett land, två system och respekten för den särskilda administrativa regionens autonomi är av största betydelse för regionens stabilitet och välstånd.

Utrikesministrarna ska också diskutera EU:s relationer till Asien och Stillahavsregionen. Finland anser att EU bör stärka sina ekonomiska och politiska partnerskap och fortsätta arbetet för att ingå fler frihandelsavtal i regionen. Finland stöder EU:s avsikter att utveckla sina förbindelser i regionen med stöd av programmet En europeisk grön giv.

Ytterligare information: Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.