Europeiska unionens utrikesråd sammanträder i Bryssel

Utrikesrådet ska föra en omfattande diskussion om viktiga teman i samarbetet med Afrika, bland annat säkerhet, hälsa och demokratiutveckling. Avsikten är att förskjuta tyngdpunkten från den traditionella relationen med fokus på utvecklingssamarbete till ett verkligt politiskt och ekonomiskt partnerskap som är mångsidigt och jämlikt. EU bör vara en stark, pålitlig och konsekvent partner till Afrikanska unionen och de afrikanska länderna.

Ministrarna ska också diskutera EU:s samarbete i Centralasien. Länderna i regionen har uttryckt sin oro över de regionala konsekvenserna för säkerheten på grund av situationen i Afghanistan, vilket har ökat behovet av samarbete, dialog och EU:s engagemang i regionen. Målen för EU:s samarbete i Centralasien bygger starkt på demokrati, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Finland stöder EU:s starka roll och ansträngningar att fördjupa samarbetet med länderna i regionen. 

Under mötet diskuteras regional- och lokalvalen i Venezuela som hölls den 21 november. Diskussionen ska gälla valens inverkan på läget i förhandlingarna mellan Venezuelas regering och opposition. EU har visat sitt stöd för civilsamhället i Venezuela och upprätthållit en dialog med både regeringen och oppositionen för att lösa den politiska krisen.

Under ett inofficiellt lunchmöte träffar utrikesministrarna Qatars vice premiärminister och utrikesminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Avsikten är att bland annat diskutera situationen i Afghanistan. Situationen för de mänskliga rättigheterna och gästarbetarna i Qatar är problematisk, men landet spelade en central roll i evakueringarna från Kabul i augusti och har gjort det möjligt att upprätthålla en dialog med talibanerna. Målet för samarbetet mellan EU och Qatar i Afghanistan är att förbättra den humanitära och socioekonomiska situationen i landet. Finland öppnade en ambassad i Doha, Qatar den 10 december. 

Mer information:

Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780