EU:s utvecklingsministrar söker lösningar på internationell utvecklingsfinansiering

Utvecklingsministrarna sammanträder i Europeiska unionens råd för utrikes frågor i Bryssel den 4 maj.

Finland representeras av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari som också träffar företrädare för EU och besöker Natohögkvarteret för att kartlägga möjligheterna till exportfrämjande.

Utvecklingsministrarna kommer att fortsätta diskussionen som de inledde på det tidigare informella utvecklingsministermötet om reformen av multilaterala utvecklingsbanker för att bankerna bättre ska kunna bidra till att uppnå de globala utvecklings- och klimatmålen. 

”Samtidigt med reformen av utvecklingsbankerna är det viktigt att vi också beaktar utvecklingen av partnerländernas övriga inkomstkällor, i synnerhet den privata finansieringen och beskattningen. Detta är väldigt viktigt med tanke på den ökande skuldsättningen i utvecklingsländerna”, säger minister Skinnari.

De globala konsekvenserna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina är den andra punkten på mötesagendan. Mötet gästas av Rebeca Grynspan, generalsekreterare, FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD). Diskussionen gäller särskilt livsmedelstrygghet, skuldfrågor och försöken att stoppa den ökande ojämlikheten.

Vidare ska mötesdeltagarna behandla aktuella frågor, såsom stödet till Ukraina och läget i Afghanistan och Sudan. Rådets slutsatser om bland annat korruption kommer också att godkännas. Därtill träffar utvecklingsministrarna Europeiska investeringsbankens generaldirektör Werner Hoyer.

Ytterligare information

  • Mikko Autti, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 034, mikko.autti@formin.fi
  • Titta Maja-Luoto, avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 295 350 017, titta.maja-luoto@formin.fi