Antarktisfördragets sekretariat söker rapportörer

Antarktisfördragets sekretariat söker rapportörer

Utrikesministeriet utlyser att Antarktisfördragets sekretariat söker rapportörer (inkl. så kallade trainee-rapportörer) till Antarktisfördragets konsultativa möte (Antartic Treaty Consultative Meeting, ATCM) som ska ordnas i Helsingfors den 25.5–4.6.2020. Rapportörerna har till uppgift att under sekretariatets ledning registrera mötesinläggen och rapportera om diskussionerna som förts vid det konsultativa mötet. Av dig som sökande förutsätts bl.a. gedigen kännedom om Antarktisfördragssystemet samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Dessutom söker Finland som värdland för mötet två s.k. värdlandsrapportörer som likaså ska delta i mötesrapporteringen för sekretariatet för Antarktisfördraget.  Kompetenskraven är desamma.

De 29 konsultativa parterna i Antarktisfördraget sammanträder varje år till ett konsultativt möte för att diskutera fördragets tillämpning och verkställande. Finland är konsultativ part i Antarktisfördraget.

Närmare uppgifter om rapportörens uppgift (inkl. trainee-rapportören) och de kompetenskrav som krävs framgår av bifogade bilaga:

  • Platsannons (Nomination of Rapporteur Candidates for ATCM XLIII)

 

Med avvikelse från uppgifterna i utlysningen ska ansökningarna skickas till utrikesministeriet elektroniskt senast den 29 november 2019 på adressen antti.helantera@formin.fi.

 

För mera information:

www.ats.aq (om Antarktissystemet)

Antti Helanterä, chef för värdlandssekretariatet, tfn +358 295 350 564