Förhandsröstning utomlands i välfärdsområdesvalet 2022

Finlands välfärdsområdesval förrättas söndagen den 23 januari 2022. Förhandsröstningstiden i Finland är 12–18 januari 2022 och utomlands 12–15 januari 2022. Det går att rösta vid Finlands ambassader och konsulat och deras verksamhetsställen i 71 länder. Det finns totalt 97 röstningsställen utomlands.

Utrikesministeriet ansvarar också för att ordna förhandsröstningen på finska fartyg som rör sig utanför Finlands gränser under perioden för förhandsröstningen. Det är justitieministeriet som har det övergripande ansvaret för att ordna val. På webbplatsen vaalit.fi finns en förteckning över alla förhandsröstningsställen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och deras öppettider samt allmän information om välfärdsområdesvalet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Vid välfärdsområdesval utgörs valkretsen av ett välfärdsområde. Genom valet utses ledamöter och ersättare till välfärdsområdets välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesfullmäktige svarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet i välfärdsområdet. Det har bildats 21 välfärdsområden. Välfärdsområdesvalet ordnas inte i Helsingfors eller landskapet Åland. De ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet inom sitt område och de hör inte till något välfärdsområde.

Rösträtten i välfärdsområdesvalet bestäms på samma sätt som i kommunalval. Rösträtten är bunden till det välfärdsområde man är bosatt i. Finländare som är permanent bosatta utomlands är alltså inte röstberättigade. Läs mer om rösträtten(Länk till en annan webbplats.).

Rösta per brev

Röstberättigade personer som befinner sig utomlands under förhandsröstningstiden och på valdagen kan också rösta per brev. 

Det är justitieministeriet som ansvarar för att ordna brevröstningen. Beställ brevröstningsmaterialet också om du planerar att förhandsrösta utomlands under förhandsröstningsdagarna. Till länder där posten tillfälligt inte fungerar på grund av coronaläget kan brevröstningsmaterialet sändas med ett kommersiellt kurirföretag på justitieministeriets bekostnad. Du hittar datum, anvisningar och material om brevröstning på webbplatsen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Coronapandemins inverkan

På grund av coronapandemin går det inte med säkerhet att garantera förhandsröstning på de anmälda förhandsröstningsställena. Landets myndigheter kan till exempel införa olika restriktioner på kort varsel.

 

Du hittar också information om förhandsröstningen på ambassadernas och konsulatens webbplatser(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).