En understatssekreterare, en avdelningschef och en biträdande avdelningschef fortsätter på sina poster

En understatssekreterare, en avdelningschef och en biträdande avdelningschef fortsätter på sina poster

Statsrådet fattade beslut om att förlänga tre befattningar torsdagen den 3 juni.

Statsrådet förordnade följande vid sitt sammanträde torsdagen den 3 juni:

Utrikesrådet Elina Kalkku fortsätter som utrikesministeriets understatssekreterare (utvecklingspolitik) under perioden 1.9.2019–31.8.2022.
Utrikesrådet Ilkka-Pekka Similä fortsätter som avdelningschef för utrikesministeriets avdelning för externa ekonomiska relationer under perioden 1.9.2021–31.8.2023.
Utrikesrådet Johanna Kotkajärvi fortsätter som biträdande avdelningschef vid kommunikationsavdelningen under perioden 1.9.2021–31.8.2023.

Mer information: Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 029 535 0038