angle-left ”Vi måste stödja utveckling som inte utgår från fossila bränslen”

”Vi måste stödja utveckling som inte utgår från fossila bränslen”

Utrikesministeriets klimatexperter Hanna Lampi och Outi Myatt-Hirvonen talar om hur den senaste tidens debatt om klimatförändringar ter sig i experternas öron.

”Klimatrapportens huvudbudskap är att också en 1,5 graders uppvärmning är riskabel”, påminner Lampi och Myatt-Hirvonen i utrikesministeriets podcast Suomi mainittu!

Enligt klimatexperterna ökar klimatförändringen osäkerheten i utvecklingssamarbetet i och med extrema väderfenomen, fler flyktingar, vattenbrist och så vidare.

”I utvecklingsländerna kommer klimatförändringarna ovanpå alla andra utvecklingsproblem. Där finns redan fattigdom, sjukdom och brist på allt möjligt.”

”Därför kan man inte säga att andra länder inte får öka sitt välstånd, utan vi måste stödja sådan utveckling som inte utgår från fossila bränslen”, konstaterar Myatt-Hirvonen.

poddsändning