Ordföranden för FN:s generalförsamling Maria Fernanda Espinosa deltar i fredskonferens för ungdomar i Helsingfors

Utrikesminister Timo Soini och ordföranden för FN:s 73:e generalförsamling Maria Fernanda Espinosa träffas i Helsingfors onsdagen den 6 mars. De kommer att diskutera aktuella internationella ärenden och i synnerhet ungdomars roll i fredsmedling och fredsprocesser. Espinosa besöker Finland med anledning av FN:s internationella fredskonferens för ungdomar som hålls i Helsingfors den 5–6 mars.

”Det är omöjligt att få tillstånd en hållbar fred om inte alla parter i samhället deltar i att bygga upp den. Därför är det av största vikt att ungdomars och kvinnors deltagande lyfts fram. Att konferensen arrangeras i Helsingfors är ett led i Finlands aktiva satsning på ungdomars positiva roll och delaktighet i fredsprocesser”, konstaterar utrikesminister Timo Soini.

Ordföranden för FN:s generalförsamling Maria Fernanda Espinosa är huvudtalare under en fredskonferens för ungdomar. I samband med den träffar hon finländska påverkare och ungdomar som deltar i konferensen.

Utrikesminister Soini och ordförande Espinosa träffades senast i september i New York i samband med generalförsamlingens högnivåvecka. Ecuadors tidigare utrikesminister Maria Fernanda Espinosa är endast den fjärde kvinnan som är ordförande i generalförsamlingen. Espinosa har meddelat att hon som ordförande särskilt arbetar för följande teman:  ungdomar, fred och säkerhet, jämställdhet, FN:s reform, migrations- och flyktingfrågor, miljöfrågor, anständiga arbetsvillkor och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 4581, och Anna Salovaara, ambassadråd, enheten för FN och allmänna globala ärenden, tfn 050 439 1318

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.