FN-konferensen om de minst utvecklade länderna ger Finland möjlighet att stärka sina partnerskap

Statssekreterare Johanna Sumuvuori leder Finlands nationella delegation vid FN-konferensen om de minst utvecklade länderna i Doha, Qatar. Över en tredjedel av Finlands medel för utvecklingssamarbete går till de minst utvecklade länderna. De flesta av Finlands bilaterala partnerländer är likaså minst utvecklade länder.

Konferensen ger Finland en möjlighet att bygga vidare partnerskapen med de minst utvecklade länderna och lyfta fram god praxis och goda innovationer som utvecklats i Finland. Att delta i konferensen är också ett politiskt budskap om ländernas betydelse för Finland.

”I dag finns det 46 minst utvecklade länder i världen som alla är sårbara för ekonomiska kriser och naturkatastrofer och som kämpar mot stor fattigdom och smittsamma sjukdomar. Finland vill stötta dessa länder och hjälpa dem att utvecklas. Detta ligger i både Finlands och deras intresse”, säger statssekreterare Sumuvuori. 

Konferensen i Doha samlar deltagare från hela världen för att främja de minst utvecklade ländernas ställning. Även företrädare för den privata sektorn och det civila samhället deltar i konferensen. Konferensen hålls med tio års mellanrum.

Statssekreterare Sumuvuori deltar i konferensen den 6-8 mars och håller Finlands nationella anförande.  President Tarja Halonen kommer också att delta i konferensen. 

Halonen är huvudtalare i konferensens rundabordsdiskussion som ska behandla arbetet för att hjälpa människor och främja de mänskliga rättigheterna i de minst utvecklade länderna.

Ytterligare information

  • Petra Paasilinna, ställföreträdande enhetschef, enheten för FN:s utvecklings- och innovationsfrågor, tfn +358 50 478 3840
  • Hanna Gehör, rådgivare för president Halonen, enheten för FN:s utvecklings- och innovationsfrågor, tfn +358 295 350 641
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen förnamn.efternamn@formin.fi.