UN Womens nya generaldirektör Sima Sami Bahous besöker Finland

Den nya generaldirektören för FN:s jämställdhetsorganisation UN Women, Sima Sami Bahous från Jordanien, besöker Finland den 8–9 december.

Vid ett möte den 8 december ska utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari diskutera Finlands och UN Womens relation och olika samarbetsformer för att förbättra kvinnors och flickors ställning globalt. Under ledning av understatssekreterare Elina Kalkku diskuterar Finland jämställdhetsarbetets globala villkor och aktuella läge, organisationens prioriteringar och kommande verksamhet.

”I synnerhet med stöd av Finland och de övriga nordiska länderna har UN Womens betydelse ökat och blivit tydligare, samtidigt som jämställdhetsarbetet utmanas mer än någonsin ute i världen. Det är viktigt att vi diskuterar hur UN Women ska reagera på dessa utmaningar under de kommande åren”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Skinnari.

Generaldirektör Bahous träffar också Republikens president Sauli Niinistö, utrikesminister Pekka Haavisto och besöker riksdagen där hon diskuterar med medlemmar i utrikesutskottet.

Ytterligare information: 

Mikko Autti, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 034
Satu Lassila, chef för enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik, tfn +358 295 350 897
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.