FN:s barnfond Unicefs generaldirektör Catherine Russel besöker Finland

Generaldirektören för FN:s barnfond Unicef Catherine Russell besöker Finland den 19 oktober. Russell har bjudits in av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Under sitt besök träffar Catherine Russell också undervisningsminister Li Andersson. Russell träffar dessutom medlemmar i riksdagens utrikesutskott.

I Helsingfors besöker Russell centrumen som främjar nya lösningar för lärande och innovativ finansiering. I samband med besöket ordnas rundabordssamtal mellan utrikesministeriet, Unicef samt aktörer och företag inom den finländska utbildningssektorn.

Unicefs center för innovativt lärande främjar globalt undervisning och lärande på grund­stadiet och inom yrkesutbildningen med hjälp av digitala lösningar. I centrets verksamhet deltar bland annat finländska företag som utvecklar inlärningsspel och finländska företag inom utbildningsexport.

Unicefs center för innovativ finansiering utvecklar nya finansieringsmodeller och finansiell teknik för att förstärka Unicefs medelsinsamling och styra investeringar till objekt som främjar barnens rättigheter.

Genom innovationscentrens arbete kan finländska tekniska och sociala innovationer utnyttjas i Unicefs globala arbete på utbildningsområdet.

Unicef är FN:s barnfond som har verksamhet i över 190 länder. Finland understöder för närvarande Unicefs nödhjälpsarbete i Ukraina. Unicef ger humanitärt bistånd, men säkrar också att ukrainska barn kan fortsätta sin skolgång i krissituationer.

Mer information

  • Emmi Mäkelä, minister Skinnaris utvecklingspolitiska specialmedarbetare, tfn +358 50 473 6694
  • Aki Enkenberg, utvecklingspolitisk rådgivare, enheten för FN:s utvecklings- och innovationsfrågor, tfn +358 295 350 533
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen förnamn.efternamn@formin.fi