FN:s högnivåvecka fungerar som barometer för internationella relationer

Världens ledare samlas igen i New York för högnivåveckan i samband med Förenta nationernas generalförsamling. Högnivåveckan är en chans för Finland att stärka partnerskap, betona FN:s och det multi-laterala samarbetets betydelse för lösning av globala problem och att ta upp teman som är viktiga för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.

Generalförsamlingen är det enda av FN:s sex huvudorgan där alla 193 medlems­länder är representerade och har en röst var. Generalförsamlingens omfattande agenda täcker FN:s tre pelare: hållbar utveckling, främjande av fred och säkerhet och tryggande av de mänskliga rättigheterna.

Både FN och det multilaterala systemet möter utmaningar från olika håll. Öppnandet av generalförsamlingens 77:e sessionsperiod präglas av Rysslands invasion av Ukraina och konsekvenserna av den världen över. Sessionsperioden ger tillfälle att visa betydelsen av det multilaterala samarbetet för att lösa globala problem.

Högnivåveckan inleds måndagen den 19 september. Efter åren med pandemi sammanträder världens ledare igen i New York. Diskussionerna kommer att behandla de globala konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina, särskilt den globala matkrisen, men också andra globala problem, som klimatförändring­arna.

Under högnivåveckan arrangeras också bland annat ett toppmöte för utbildning Transforming Education Summit(Länk till en annan webbplats.), ett evenemang som stödjer målen för hållbar utveckling SDG Moment(Länk till en annan webbplats.), generalsekreterarens klimatmöte på hög nivå(Länk till en annan webbplats.) och ett möte på högnivå som behandlar religiösa och språkliga minoriteters rättigheter(Länk till en annan webbplats.).

Högnivåveckan är en chans för Finland att stärka multilateralt samarbete och internationella partnerskap

Utgångspunkten för Finlands verksamhet i FN är försvaret av den internationella regelbaserade ordningen och stärkandet av det multilaterala samarbetet. Högnivåveckan i FN:s generalförsamling är en värdefull chans för Finland att betona vikten av multilateralt samarbete för att lösa globala problem och att stärka samarbetsrelationerna med andra stater och med det civila samhället.

Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska värdegrund formar vår agenda i general­församlingen: att främja de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen, demo­krati, fred, frihet, tolerans och jämställdhet i all internationell verksamhet.

Finlands delegation vid generalförsamlingens högnivåvecka leds av republikens president Sauli Niinistö. Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i evenemang på ministernivå i New York. Han har också enskilda möten med ministerkolleger och träffar representanter för FN. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari representerar Finland vid flera högnivåmöten och enskilda möten under veckan.

Under veckan träffar ministrarna kollegor och representanter för FN. Ministrar­nas program fokuserar på de globala konsekvenserna av Rysslands anfallskrig, fredsmedling och regionala kriser, mänskliga rättigheter, främjande av jämställd­het och anpassning till klimatförändringarna. På utvecklings- och utrikeshandels­minister Skinnaris möten diskuteras bland annat stärkande av Ukrainas utbild­ningssektor och företagens roll i den hållbara utvecklingen. Utrikesminister Pekka Haavisto träffar dessutom EU:s utrikesministrar under veckan.

Följ högnivåveckan

Republikens president Sauli Niinistö håller Finlands anförande under generalförsamlingen tisdagen den 20 september cirka kl. 19 finsk tid.

Många av de offentliga inläggen under högnivåveckan sänds direkt genom FN:s webb-tv.(Länk till en annan webbplats.)

Följ stämningarna i generalförsamlingen på utrikesministeriets och Finlands ständiga representation vid FN:s Twitterkonton och med hashtaggarna #UNGA77 och #UNGA och Finlands deltagande med hashtaggen #FIUNGA77.