FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet: Multilateralismen befinner sig i ett brytningsskede

Foto: Kimmo Räisänen

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet besökte Helsingfors i början av februari på inbjudan av utrikesminister Pekka Haavisto. Torsdagen den 6 februari deltog hon i konferensen Hanalys på Hanaholmen i Esbo med Finlands, Sveriges och Norges utrikesministrar. Konferensen behandlade multilateralismen, rättsstatsprincipen samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Konferensens viktigaste samtalsämne blev multilateralismen och demokratins urholkning.

I början av sitt anförande påminde högkommissarie Bachelet om de gränsöverskridande utmaningar som länder möter idag. Problem som har att göra med klimatförändringen, globaliseringen, människors mobilitet eller ny teknik förutsätter globala lösningar i stället för nationella. De tacklas bäst med hjälp av multilateralism och samarbete. De nordiska länderna och Europa har redan länge framgångsrikt bedrivit denna typ av samarbete.

Som utrikesminister Haavisto konstaterade i Davos är Europa en av multilateralismens starkaste förespråkare i världen.

Bachelet anser emellertid att multilateralismen befinner sig i ett brytningsskede. Många länder, också EU-medlemmar, urholkar systemet genom att skylla sina nationella problem på invandrare, minoriteter eller på ”internationell byråkrati”. Andra opinionsbildare försöker dominera debatten med hotbilder och försvaga det internationella samarbetets kapacitet att lösa konflikter och främja en hållbar utveckling. Samtidigt undergräver de hoppet om att vi ska lyckas förebygga och hindra klimatförändringen. 

Bachelet är också bekymrad över vissa EU-länders tendens att ringakta domstolarnas oberoende, mediernas och vetenskapens frihet och skyddet av minoriteter och invandrare. Demokratin, de grundläggande rättigheterna, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna utgör EU:s bas och är de effektivaste instrumenten mot konflikter, tyranni och utnyttjande.

Se inspelning från Hanalys-konferensen på Youtube. Bachelets anförande börjar vid 1:25:55. 

Under sitt besök träffade Michelle Bachelet utrikesminister Pekka Haavisto, statsminister Sanna Marin, justitieminister Anna-Maja Henriksson och inrikesminister Maria Ohisalo. Hon träffade också civilsamhällesorganisationer, människorättscentrets chef, företrädare för sametinget och riksdagens biträdande justitieombudsman.