FN-konferens ska samla in ytterligare stöd i respons på den humanitära krisen i Afghanistan

FN ordnar i dag en högnivåkonferens om det humanitära läget i Afghanistan. Enligt FN:s uppskattning behöver cirka hälften av landets befolkning humanitärt bistånd. Finland representeras vid mötet av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari. YK:n arvion mukaan noin puolet maan väestöstä tarvitsee humanitaarista apua. Suomea kokouksessa edustaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Redan innan talibanerna tog makten pågick det en humanitär kris i Afghanistan. Bakom den humanitära krisen ligger utdragna konflikter, klimatförändringar som orsakade torka och förstörde spannmålsskördarna samt coronapandemin. De senaste månadernas strider och talibanernas maktövertagande har ökat de humanitära behoven ytterligare. Enligt FN:s bedömning är ungefär hälften av Afghanistans befolkning för närvarande i behov av humanitärt bistånd och 14 miljoner lider av akut matbrist.

Ett stort antal afghaner har lämnat sina hemtrakter på grund av krisen. Sedan början av året har över en halv miljon människor tvingats flytta inom landet. Det finns 2,6 miljoner afghanska flyktingar som är registrerade utanför landets gränser och 85 procent av dem befinner sig i Iran och Pakistan. Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor OCHA behöver nu minst två miljoner fler afghaner humanitärt bistånd än före talibanernas maktövertagande. En särskilt utsatt grupp är kvinnorna och flickorna.

Mer hjälp behövs snabbt

I början av året uppgick OCHA:s vädjan om katastrofhjälp till Afghanistan till 413 miljoner US-dollar. Tillsvidare har endast 39 procent av detta finansierats.

I och med att situationen försämrats har OCHA uppdaterat sin vädjan, och beloppet är nu 193 miljoner US-dollar större än tidigare. Det råder kritisk brist på bland annat livsmedel och medicinsk utrustning, och tillgången till hälsovård har försämrats. Det är sannolikt att hjälpbehovet ökar ytterligare under de kommande månaderna, bland annat på grund av landets mycket svaga ekonomiska situation.

Finland har lovat mer stöd genom FN:s flyktingorganisation

Målet med FN-konferensen, som hålls virtuellt i dag, är att få ytterligare internationell uppmärksamhet för krisen, att vädja till olika aktörer för att biståndet ska nå fram och att samla in nya biståndslöften. Finland representeras vid mötet av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

”Vi fattade mycket snabbt beslut om ett tilläggsstöd på 3 miljoner euro till afghanska flyktingar genom FN:s flyktingkommissariat UNHCR. Arbetet för att hjälpa nödställda slutar inte här. Finland står i främsta ledet när det gäller att finna lösningar för att underlätta den svåra situationen i Afghanistan”, säger minister Skinnari.

Siniseen kaapuun pukeutunut henkilö kulkee korkeiden seinien välissä.
Man fortsätter humanitärt bistånd i Afghanistan i mån av möjlighet. Bild: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva 

Till de centrala frågorna under Afghanistankonferensen hör hur biståndet ska nå fram och fördelas. Tillsvidare har de FN-organ som ger humanitärt bistånd, bland annat UNHCR och Livsmedelsprogrammet (WFP), och den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen kunnat fortsätta sitt arbete i landet. WFP har lyckats öppna en flygförbindelse från Islamabad till Kabul, vilket har gjort det möjligt att transportera bland annat mathjälp till landet.

”Talibanerna måste respektera principerna för internationell humanitär rätt och humanitärt bistånd. Annars får vi inte hjälpen levererad ända fram. Det är också viktigt att kvinnor fortsättningsvis kan arbeta med bistånd på fältet, inte bara för deras deltagandes skull, utan också för att det gör det lättare för kvinnor och barn att söka hjälp”, konstaterar ministern.

De humanitära principerna är humanitet, neutralitet, oberoende och opartiskhet.

Finland har, liksom många andra länder, fryst utbetalningarna till det långsiktiga utvecklingssamarbetet i Afghanistan, men det humanitära biståndet fortsätter i mån av möjlighet. Utöver Finland har tillsvidare bland annat Europeiska unionen meddelat nya beslut om humanitärt bistånd.

 

Milma Kettunen

Skribenten är informatör vid utrikesministeriets kommunikationsavdelning.