Den rådgivande kvinnokommittén för FN:s Syriensändebud på besök i Finland

Finland står värd för ett möte i syriska kvinnors rådgivande FN-kommitté (Women's advisory board) den 26 september till den 1 oktober 2021.

Kommittén är ett nätverk av syriska kvinnor som bistår FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Syrien Geir O. Pedersen i hans arbete för att medla i Syriens konflikt enligt säkerhetsrådets resolution 2254. Medlemmarna i nätverket har varierande socioekonomisk, politisk, kulturell och geografisk bakgrund. I sina råd till den särskilda representanten lyfter kommittén fram kvinnors självbestämmanderätt och rättigheter. Nätverket förmedlar de syriska kvinnornas olika åsikter och synpunkter på politiska diskussioner.

Under mötet i Finland ska den rådgivande kommitténs medlemmar fortsätta sin interna diskussion om kommitténs roll. De kommer också att diskutera med finländska partner om kvinnors roll i konfliktlösning och om vikten av utbildning.

Finland har understött den rådgivande kommitténs arbete från starten. Stödet till kommittén är en del av Finlands finansiering till FN:s jämställdhetsorganisation UN Womens program för Syrien 2020–2021.

Mer information: Petra Paasilinna, ambassadråd, enheten för Mellanöstern, tfn 050 478 3840. Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.